Katarina Parr

Katarina Parr (Catherine, Katherine, Kateryn eller Katheryne), född 1512, död 5 september 1548, var drottning av England och Irland och den sista av Henrik VIII:s hustrur. Hon gifte sig med Henrik VIII den 12 juli år 1543 och blev därmed den fjärde hustrun som kungen valde bland sina egna undersåtar. Katarina Parr blev änka när kungen avled år 1547. Hon är den engelska drottning som varit gift flest gånger, då hon sammanlagt hade fyra äkta makar.

Katarina byggde upp en god relation till kungens tre barn, och hon deltog personligen i planeringen och genomförandet av Elisabets och Edvards uppfostran och utbildning. Båda dessa barn kom att bli engelska monarker. Hon var även med och påverkade kungen då han lät stifta den tredje lagen om successionen år 1543, som återinsatte båda döttrarna Elisabet och Maria i tronföljden trots att båda förklarats illegitima. Katarina utsågs till regent från juli till september år 1544 då Henrik befann sig på fälttåg i Frankrike.

Katarinas bok Prayers or Meditations blev det första litterära verk av en engelsk drottning som publicerades under författarens eget namn. Efter kungens död agerade Katarina förmyndare åt Elisabet, och hon publicerade ytterligare en bok, The Lamentations of a Sinner. Sex månader efter kungens död gifte änkedrottningen om sig med sin fjärde och sista make, Thomas Seymour, 1:e baron Seymour av Sudeley. Äktenskapet blev kortlivat då Katarina avled i september 1548, antagligen till följd av barnsängsfeber. ► Läs mer