Öppna huvudmenyn
Junee Railway Station sedd från norr.

Junee Railway Station är en järnvägsstation belägen i Junee i Australien. Stationen invigdes den 6 juli 1878 och det nuvarande stationshuset invigdes 1885. Under 1800-talet och 1900-talets första hälft växte järnvägsanläggningen i Junee. Restaurang- och hotellokalerna vid stationen, som kallades Junee Railway Refreshment Rooms, utökades 1892 och nya byggnader uppfördes fram till 1960-talet.

Med sitt lokstall på 42 spår, uppfört 1943–1947, blev Junee en av delstatens viktigaste järnvägsdepåer och den sista att byggas endast efter ånglokens behov. När dieseldrift i området blev mer omfattande efter 1950-talets början anpassades lokstallet efter dessa behov.

Från och med 1980-talet började Junee att tappa sin järnvägsmässiga betydelse, hotellavdelningen vid stationen stängdes och på 1990-talet lades såväl restaurangavdelningen som lokstallet ned. Efter lokstallets nedläggning etablerade en museiförening ett järnvägsmuseum i en hälft av lokstallet medan en mindre tågoperatör brukade lokstallets andra hälft som verkstad. Själva stationen, och det intilliggande torgområdet, har blivit en sevärdhet och bangården används av flera järnvägsoperatörer. ► Läs mer