Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Utvald artikel/Gläns över sjö och strand

Textförfattaren Viktor Rydberg, 1888.

Gläns över sjö och strand är inledningsraden till en dikt av Viktor Rydberg som ingår i romanen Vapensmeden, som utgavs 1891. I romanen har dikten ingen rubrik, utan diktens titel "Betlehems stjärna" förekommer först som rubrik till Alice Tegnérs berömda tonsättning 1893 och har sedan följt med texten i flera andra tonsättningar.

Rydberg baserar innehållet i dikten i huvudsak på berättelsen om Betlehems stjärna och Jesu födelse, så som den beskrivs i Matteusevangeliet 2:1–12 och i Lukasevangeliet 2:1–20. I tredje strofen låter Rydberg stjärnan visa vägen genom jordelivet till det första hemmet, en romantisk symbolik, som påminner om slutstroferna i Johan Olof Wallins dikt Hemsjukan.

Dikten tonsattes av Alice Tegnér för sång och piano (4/4-takt, Ass-dur) och publicerades 1893 med rubriken Betlehems stjärna i Sjung med oss, Mamma!, häfte 2. Alice Tegnérs melodi publicerades (transponerad till G-dur) som nummer 134 under rubriken Trettondedag jul i 1986 års svenska psalmbok. Tegnérs tonsättning torde vara den mest sjungna. ► Läs mer