Från vänster: en turbin med varvtalregulator och på axeln en tryckutjämnare som skyddar trefasgeneratorn längst till höger.

Ebbes kraftstation är ett vattenkraftverk i Huskvarnafallen i Huskvarna. Kraftstationen, som var i drift mellan 1906 och 1969, fungerade som energikälla åt pappersbruket Munksjö AB. Elektriciteten skickades genom en tolv kilometer lång 10 000-voltsledning från kraftverket till pappersbruket. För att klara distansen utan spänningsförluster kom ett för tiden nytt trefassystem till användning.

År 1898 skrevs ett köpeavtal mellan Munksjö AB och Ebbes bruk, som innefattade vattenrätt, själva bruket, byggnader och markområdet. 1902 påbörjades byggarbetena med tyska AEG som byggansvarig. 1904 var kraftstationen färdigbyggd och 1906 övergick kraftstationen till Munksjö AB. Kraftstationen hade den fjärde största utnyttjade fallhöjden i Sverige och turbinerna var de största som hade tillverkats i Sverige. När Oscar II besökte kraftstationen 1905 var den Götalands största och en av de största i landet.

År 1963 överläts äganderätten till kraftstationen till Husqvarna Vapenfabrik, som byggde en ny kraftstation. På grund av den gamla kraftstationens placering i en ravin lät man den stå kvar och den är idag ett teknikmuseum som underhålls av Hakarps hembygdsförening. Maskinparken är i det närmaste orörd och världsunik i sitt slag. Delar av bebyggelsen är kulturmärkt och kulturhistoriskt värdefull. ► Läs mer