Wikipedia:Projekt Grensidor Svenska insjöar

De flesta svenska insjöar har egna artiklar på svWP! De flesta har skapats av Användare:Nasko med bot. Många av dessa har samma eller likartade namn, och för att det ska gå lättare att länka till dessa artiklar, har grensidor skapats genom ett halvautomatiskt förvarande i två steg. Det första steget var att söka igenom Kategori:Robotskapade sjöartiklar (nästan 57000) och lista dem som förekommit minst 2 gånger. Nästa steg var att gå igenom alla posterna i denna lista, och låta ett skript plocka fram de artiklar med motsvarande namn från ett eller flera sökresultat, och skapa omdirigeringar eller "se även" för närbesläktade former. Skriptet jag använt, och utvecklat efter hand kan hämtas här (php för körning lokalt under t.ex XAMPP). I listan har saknats sjöar med särskrivna namn, t.ex Lilla Abborrtjärn (-en, -et, -arna). Det är därför troligt att det fortfarande saknas en del sådana grensidor. De återfinns dock även under i detta fall Abborrtjärn.

I den mån det finns finska och norska sjöar med samma namn, har dessa nog ofta missats, särskilt de norska då någon systematisk sökning efter motsvarande stavning med ä --> æ och ö --> ø inte gjorts.

Varianter på samma namnRedigera

Det är ofta lämpligt att låta grensidorna omfatta flera närliggande namnvarianter. I synnerhet som det är troligt att flera flera namnvarianter kan vara i bruk för samma sjö.

Svenska namnRedigera

 
Spridning av sjöar med namnen Abborrtjärn och Abborrgöl med varianter i Sverige. Notera att den västsvenska varianten Abborrtjärnet är särredovisad på denna karta.

Se även: Fil:Abborrsjoen.svg

 
Spridning av sjöar med namnen Gäddsjön och motsvarande på finska och samiska (samt blandformer) i Sverige. Varianter av Gäddgölen och Gäddtjärn redovisas på separat karta

-sjönRedigera

-sjön. -sjö förekommer främst i götalandskapen. -sjö är dessutom vanligt i ortnamn, vilket ibland kräver mer komplexa grensidor. (Sockennamn på -sjö ställer till det för skriptet ibland...). -sjön och -sjön (olika betydelser) snarare än -sjö som uppslagsord, eftersom det är troligt att det ofta kan finnas någon bebyggelse på -sjö, som i så fall bör kunna ta det uppsalgsordet, utan alltför mycket omlänkningsarbete. Omdirigeringar eller topplänk {{för}} från förekommande -sjö och -sjöarna (om några sådana artiklar finns).

-tjärnRedigera

-tjärnen är den oftast förekommande varianten, men har funnit det mest adekvat att använda -tjärn som uppslagsord (men -tjärnen snarare än -tjärn (olika betydelser) om det förra är upptaget). Varianter är -tjärnet (främst Dalsland och Värmland) och Tjärnarna. -tjärnen" omdirigeras (eller topplänkas) alltid och -tjärnet/-tjärnarna vid förekomst.

-göl/-gölen, -gyl/-gyletRedigera

-göl är vanligt i främst området från Småland till Vänern/Mälaren, medan -gyl är vanligare i södra Småland, Skåne och Blekinge. Dessa har jag oftast inte samsorterat men lagt korsvis hänvisning under "se även".

-vattenRedigera

Förekommer främst i Västsverige. Se även-hänvisning till -vattnet kan vara lämpligt

-vattnetRedigera

Förekommer främst i Norrland. Motsvarande ortnamn är vanliga!

-träsk/-träsketRedigera

Föerkommer dels i Norrland, dels på Gotland dels i Södermanland och Uppland. I det sydliga området vanligen -träsk medan i Norrland som -träsket, ofta med ortnamnet -träsk för motsvarande bebyggelse.

Finska och samiska namnRedigera

En stor mängd sjöar har finska eller samiska namn. Dessa är ofta en stor utmaning. Flera saker gör det svårt:

  • Bristande språkkunskaper gör det svårt att se vilka namnvarianter som hör ihop och vilka som inte gör det. Att se att Hartjärn och Haratjärn är varianter av samma namn, men att Harrtjärn är ett annat, är uppenbart för en svensktalande, men kräver språkkunskap som åtminstone jag saknar för såväl finska som samiska. Dessutom förefaller de finska och möjligen i än högre grad de samiska namnen ha undgått den normalisering som de svenska genomgått (den nordsamiska stavningen standardiserades 1978/-79; i vilken mån stavningen av ortnamn standardiserats är oklart). Vi hittar inga "Räfkärn" eller "Hvitsiö" bland de svenska namnen, men risken är inte obetydlig för motsvarande gammalstavning (eller simpel felstavning) på de andra språken.
  • Finska: -järvi pl.-järvet (försvenskad form? -järv) (sjö)
  • Samiska: -jaure, pl. -jaureh, diminutiv -jauratj, pl:-jauretje (Marmerenjauretje); i Finland används oftast ‑jávri
  • Finska: -lammi (svensk form: -lamm), lampi, pluralis ‑lammet (tjärn)
  • Finska: ‑lompolo, samiska: ‑luobbal, ‑luoppal (tjärn, sjö)

Se även-kopplingar mellan svenska och finska sjönamnRedigera


MöjligaRedigera

Bara helt uppenbara kopplingar ==Se även== bör tas med i artiklarna. I övrigt krävs källor, för undvikande av folketymologier. Listan nedan är däremot ett tentativt arbetsmaterial, och kan därför innehålla mer långsökta kopplingar. Flytta upp när sambandet förts in i artiklarna, eller stryk, ändra och ta bort sådant som är fel eller riskerar att vara folketymologiskt!

Listor över sjöar med särskilda efterledRedigera

SvenskaRedigera

SamiskaRedigera

FinskaRedigera

SpridningskartorRedigera

 
Exempel på en automatiskt genererad spridningskarta med utgångspunkt från artikeln/grensidan Lomtjärn.

Spridningskartor ger ofta en god överblick över i vilka områden ett visst sjönamn, eller grupp sjönamn förekommer i Sverige. Sådana kartor kan skapas med ett skript (i PHP (GNU licens) i första hand för körning lokalt under XAMPP. Skriptet plockar, från en angiven grensida, ut koordinater ur de artiklar som har {{Insjöfakta Sverige}} och står före en eventuell "Se även" rubrik. Under denna rubrik letar den efter andra grensidor, och letar igenom dessa på motsvarande sätt. För varje funnen grensida skapas en ny grupp, där varje sjö får en en prick med samma färg som de övriga hämtade från samma grensida. Kartorna som hittills skapats finns här.

Önskemål om kartorRedigera

Önskemål om nya spridningskartor, eller modifikationer på befintliga kartor kan önskas här


FixatRedigera

Upptäckta felaktigheter i enskilda sjöartiklarRedigera

Det är viktigt att sådana dokumenteras, så att rättelser kan göras i respektive register.

Sjöar som inte längre finnsRedigera

Se även: Kategori:Ej längre existerande insjöar

Felaktiga namnRedigera

Listan består antingen av omdirigeringar från ursprungligt artikelnamn eller nytt namn

Automatiskt genererad lista för ändringar mellan 2014-01-12 och 2014-01-28Redigera

Sjöid Namn Tidigare namn Kommentar
755242-181506 Ahvenjärvi Ahvenjärv
733813-165421 Aurajauratj Aurajauratjärnen
743087-160695 Bajenisjávrátj Pajenisjauratjärnen
711025-153215 Bergtjärnen Bergtärnen
748043-157347 Boajsájávrásj Påisajauratjärnen
746068-164430 Bájkajávrásj Paikajauratjärnen
734074-166782 Bávvajávrásj Pauvajauratjärnen
676541-149397 Eljastjärnen Eljastjärnet
661927-139584 Gäddtjärnen Gäddtjärnet
751680-172204 Kaisjärvi Kaisjärv
739517-163289 Kallojauratj Kallojauratjärnen
746922-174075 Kallolantto Kallolanto
747562-171162 Kotimainenlompolo Kotimainenlomp
733945-166955 Kårsåjauratj Kårsåjauratjärnen
737763-172229 Lill-Aironjauratj Lill-Aironjauratjärnen
682671-135856 Lilla Kotjärnen Lilla Kotjärnet
748690-155801 Luotojauratj Luotojauratjärnen
748920-175768 Läpikäypäjärvi Läpikäypäj
746275-160125 Nietterjauratj Nieterjauratjärnen
747988-170397 Nimismiehenjärvi Vimismlehenjärvi
677203-151002 Norra Båttjärnen Norra Båttjärnet
739586-171217 Omakotijärvi Omakotiinjärv
697679-145647 Per-Larstjärnen Per-Larstjärnet
745628-155148 Riggoajvejávrásj Riggåivejauratjärnen
748604-157203 Ruohtesjávrásj Ruotesjauratjärnen
667545-143081 Rytjärnen Rytjärnet
742606-161020 Saivajauratj Saivajauratjärnen
639609-129371 Sandsjön (Härryda kommun) Sandsjön (Namnet ej ändrat)
747063-154400 Stallojauratj Stallojauratjärnen
689987-144848 Stor-Härtingtjärnen Stor-Härtingtärnen
713954-146024 Stora Bergsjön Stora-Bergsjön
644642-152084 Stora Bergsjön
640240-133965 Stora Dalsjön
622090-134485 Stora Dämme Stora Damme
648260-126853 Stora Grågåsvattnet Stora Grågås Vattnet
636824-129284 Stora Idesjö Stora Ide sjö
701946-164228 Stora Småtjärnen Stora-Småtjärnen
737529-164549 Suojnejávrásj Suoinejauratjärnen
734549-165985 Sáltojávrásj Saltojauratjärnen
736998-165844 Sáltojávrásj
676485-151514 Sävertjärnen Sävertjärnet
748310-172295 Talvitienjärvi Talvitjenjärvi
695525-149562 Tasktjärnen Tasktjärnet
750190-169777 Uusijärvi Uusijärv
748980-172291 Varkaanjärvi Yorkaanjärvi
736628-164825 Vuortatisjauratj Vuortatisjauratjärnen
668662-135574 Västra Svärjetjärnen Västra Svärjetjärnet
722710-168772 Västre Gäddträsket Västre-Gäddträsket
722817-169285 Västre Småträsket Västra-Småträsket
737671-172228 Ájronjávrásj Aironjauratjärnen
714395-146015 Älgtjärnen Älgtärnen
668676-135590 Östra Svärjetjärnen Östra Svärjetjärnet
722641-168789 Östre Gäddträsket Östra-Gäddträsket
727073-168024 Övre Gilkatjärnen Övre-Gilkatjärnen
690456-145860 Övre Lastatjärnen Övre-Lastatjärnen

Övriga diskussioner och förslagRedigera

RubrikRedigera

Lägg till rubrik för varja landskap på grensidorna. Lättare att läsa om sitt landskap. Jag anser att det är ett misstag att besöka en grensida, men i detta fall har grensidan information som inte finns på något annat ställe. Kanske mallen gren ska tas bort och detta ska vara en artikel? (Lista?) Maundwiki (disk) 6 januari 2014 kl. 01.41 (CET)

Landskapsrubriker i listorna vore en bra ide, på de med väldigt långa listor. Det borde jag ha tänkt på lite tidigare... Det går nog tyvärr inte att lägga till sådana på något enkelt sätt så här i efterhand. Man skulle kunna konstruera ett skript som läser innehållet i varje listad fil och kollar när landskapsnamnet ändras i insjöfaktamallen (när sådan finns). Lägger nog inte det längst upp på min prioriteringslista dock. Aldrig fel att lägga till sådana rubriker för hand dock Taxelson (disk) 6 januari 2014 kl. 19.01 (CET)
Grensidor eler listor. Detta är en större fråga. Du kan ha rätt i att det är lite oortodoxt att lägga unik information på en grensida, men jag vet inte om alternativen är bättre. Att komma till sidan är ju vanligen ett misstag, nämligen alla de gången när det står t.ex: "Norr om byn ligger Lillsjön". En listartikel borde väl å andra sidan inte ligga på Lillsjön utan på t.ex Lista över sjöar med namnet Lillsjön i Sverige, vilket dock skulle leda till ett helt ohanterligt länkande och underhåll av mer eller mindre dubblettartiklar. Jag tycker nog "grensidor med bonusmaterial" :-) är den mest praktiska lösningen trots allt. Det handlar om flera tusen artiklar! Taxelson (disk) 6 januari 2014 kl. 19.01 (CET)

Sjöar som felaktigt slutar på -tjärnRedigera

Vi har ca 2600 sjöar som slutar på -tjärn, medan kartsök endast har 103, varav de flesta av dessa har "tjärn" som eget ord, typ Gylte tjärn (som i Kartsök dock visar sig heta Gylte tjärnen...), och i fråga om en del av de övriga nog kan nog formen ifrågasättas även i kartsök. Många av sjöarna är mycket små och saknar artikel på wp. Hur ska vi hantera detta. Låta det vara eller försöka identifiera dem som ska fortsätta heta "-tjärn" och försöka flytta resten med bot? Taxelson (disk) 2 februari 2014 kl. 20.15 (CET)

UndersidorRedigera