Wikipedia:Projekt äldre svensk underhållning

[redigera

Projekt äldre svensk underhållning

Det här projektet omfattar svensk underhållning från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet (men avsteg från denna tidsram är förstås tillåtna). Underhållningen som berörs är i huvudsak följande:

Inom ovanstående finns en mängd skådespelare, artister och enskilda verk. Många av dessa har redan artiklar på Wikipedia, men flertalet är än så länge bara stubbar. Speciellt bland skådespelarna består artiklarna mest av filmografier. Syftet med projektet är att lyfta fram dessa hundra år av svensk underhållning.

[redigera

Bidra till projektet
Hur kan jag bidra till projektet?

  • Skriv in dig som projektdeltagare
  • Förbättra stubbar i ämnet
  • Skriv nya artiklar i ämnet
  • Diskutera projektets utformning
  • Hjälp gärna till att skapa mallar till projektet

[redigera

Tillkännagivanden
Tillkännagivanden

  • 28 augusti 2006 - Projektet drar igång

[redigera

Deltagare
Deltagare

Om du vill delta i projektet, lägg till din signatur här nedanför:

  • MattiasB 28 augusti 2006 kl. 19.36 (CEST)
  • FredrikT 29 augusti 2006 kl. 13.28 (CEST)
  • Jeff 8 september 2006 kl. 14.30 (CEST)
  • Nostalgia 17 mars 2007 kl. 01.28 (CET)

[redigera

Nya artiklar
Nya artiklar

[redigera

Att göra
Att göra