<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> <Document id="root_doc"> <Folder><name>finlands_kommuner</name>

 <Placemark>

<name>Hyrynsalmi</name> <description></description> <Style><LineStyle><color>ff0000ff</color></LineStyle><PolyStyle><fill>0</fill></PolyStyle></Style>

     <MultiGeometry><Polygon><altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode><coordinates>28.0648,64.7259 28.06358,64.73779 28.06314,64.74179 28.06215,64.75114 28.05692,64.74934 28.04761,64.75059 28.04789,64.75199 28.06186,64.75416 28.06181,64.7546 28.06167,64.75558 28.05601,64.80857 28.11691,64.80832 28.14797,64.80821 28.16242,64.81712 28.16445,64.81836 28.1729,64.82359 28.17308,64.82369 28.1762,64.8256 28.179,64.82735 28.19541,64.83746 28.21162,64.84732 28.23507,64.86182 28.23898,64.86422 28.28115,64.89025 28.28592,64.89321 28.2943,64.89837 28.49327,64.83764 28.55588,64.81843 28.60816,64.78836 28.60479,64.78773 28.60603,64.78306 28.61679,64.78339 28.66111,64.75778 28.66347,64.75638 28.67026,64.75249 28.67232,64.7517 28.6724,64.75131 28.67196,64.75089 28.67159,64.75042 28.67094,64.74983 28.66932,64.74929 28.67827,64.74779 28.67963,64.74925 28.70117,64.7418 28.72729,64.7328 28.74678,64.72604 28.77839,64.71512 28.80797,64.70495 28.87885,64.709 28.89693,64.7061 28.96706,64.69463 28.97383,64.69354 29.08691,64.67496 29.10202,64.67345 29.11699,64.67225 29.14896,64.66393 29.1555,64.66104 29.19432,64.64937 29.22984,64.63864 29.27921,64.62376 29.28177,64.623 29.28766,64.62205 29.347,64.61266 29.41713,64.58377 29.45946,64.56629 29.45139,64.55762 29.43524,64.53994 29.43279,64.53731 29.43012,64.53434 29.41689,64.51997 29.37339,64.5088 29.24316,64.47527 29.2217,64.46972 29.18975,64.46148 29.16329,64.4546 29.1467,64.4544 29.14461,64.45436 29.07175,64.45349 29.05977,64.45331 29.05967,64.44987 29.04318,64.45328 29.02841,64.4563 29.02907,64.45735 29.02767,64.45812 29.02511,64.45787 28.97923,64.46389 28.94563,64.46833 28.88138,64.49668 28.85984,64.49343 28.80068,64.50785 28.75031,64.52009 28.7442,64.51854 28.73919,64.52279 28.69724,64.53294 28.67294,64.5388 28.65095,64.54413 28.64207,64.53719 28.61739,64.54322 28.62668,64.54996 28.59428,64.55773 28.58325,64.55434 28.58152,64.55624 28.57614,64.56208 28.51315,64.57716 28.48596,64.58364 28.47654,64.5859 28.43111,64.59672 28.4307,64.59707 28.40924,64.59154 28.40844,64.59043 28.39701,64.59116 28.37831,64.59228 28.35956,64.59344 28.35373,64.59377 28.33568,64.59492 28.33127,64.59517 28.32124,64.58972 28.31868,64.59054 28.3104,64.59334 28.31034,64.5962 28.31031,64.59686 28.31029,64.59897 28.31021,64.6029 28.30103,64.60772 28.29648,64.61015 28.28347,64.61697 28.25822,64.63035 28.24602,64.63678 28.22316,64.63682 28.21018,64.63679 28.18737,64.63683 28.14845,64.63683 28.14379,64.63686 28.14065,64.64017 28.13907,64.64181 28.13747,64.64351 28.13208,64.64916 28.11304,64.65605 28.09295,64.64588 28.09495,64.64099 28.10551,64.64011 28.10646,64.6368 28.09667,64.63679 28.07433,64.63288 28.0648,64.7259 </coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs><innerBoundaryIs><LinearRing><altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode><coordinates>28.09829,64.77741 28.09551,64.78497 28.08404,64.78436 28.08295,64.78875 28.09763,64.78949 28.09974,64.78962 28.10077,64.78697 28.10156,64.78497 28.09829,64.77741 </coordinates></LinearRing></innerBoundaryIs></Polygon></MultiGeometry>
 </Placemark>
 

</Folder>//Filen bygger på data från Finländska Lantmäteriverkets Terrängdatabas dec-2016. CC 4.0. Precision ca 1 m, onödiga datapunkter och decimaler borttagna. </Document></kml>