På den här sidans undersidor finns KML-filer lagrade, som används av mallen {{KML}} – en mall som används i geografiska artiklar för hantering av Google Maps-kartor och Bing Maps-kartor. För mer information, se malldokumentationen.