Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Konflikthantering
Andras synpunkter
Skaffa åsikter från flera
Att söka samförstånd
Medling
Sidor
Kommentarer om administrationen av Wikipedia
Begäran om åtgärder
Bybrunnen

Etikettfrågor är en möjlighet till snabba kommentarer från någon utomstående.

  • Sätt datum för din fråga - inte för händelsen - som rubrik. Frågor tas bort efter tio dagar, och arkiveras inte.
  • Ta bara upp enskilda händelser, inte många olika ageranden
  • Lägg helst bara en enda länk, till det inlägg som du vill fråga ifall det bryter mot etiketten. Gör det helst i form av en länk till en diff, det vill säga en jämförelse mellan sidversioner. Även ett kort utdrag ur en diskussion går bra.
  • Beskriv kortfattat skeenden och agerande, så neutralt som möjligt utan att vara allt för vag. Undvik värdeord och uttalanden om andra bidragsgivares karaktär och person.
  • Man kan även använda sidan för att be om kommentarer om sitt eget agerande i något särskilt fall.

Ursprungligen innehöll denna sida en uppmaning att inte skriva under sin fråga - detta för att frågeställningen och beskrivningen bör kunna modifieras av andra, om den inte ses som neutral. Det har hävdats att detta sätt att använda sidan bör återinföras, varför den som vill ta bort en signatur på en fråga för att formulera om den bör känna sig fri att göra detta.

Användare som besöker den här sidan och uppsöker någon av länkarna uppmanas att anstränga sig för att göra konstruktiva kommentarer. Beskriv vad du anser om skeenden och agerande - värdeord och uttalanden om andra bidragsgivares karaktär och person är sällan konstruktiva. Läs de länkar som anges i frågan ordentligt, eller avstå från att delta.

EtikettfrågorRedigera