While

loop i programmeringsspråk som exekverar medan en utsago är sann

While är ett datorkommando som innebär att en slinga upprepas så länge ett booleskt argument är sant.

While-loop
Loop i programmeringsspråk som exekverar medan en utsago är sann Redigera
While-loop-diagram.svg
Ett kontrollflöde-diagram som visar en while-slinga.
Reserverat ord Redigera
Undertyp avloop Redigera
Del avkällkod, programmeringsspråk Redigera