Wechsler & Hennig, från 1939 Walther Sommerlath Metallwaren- und Apparatefabrik var en metallvarufabrik som först låg på Reichenbergerstrasse, men som 1931 flyttades två gator upp till Wassertorstraße 14 i stadsdelen Kreuzberg i Berlin.

Metallvarufabriken bildades 1911 av den judiska affärsmannen Efim Wechsler, född 1883, som ägde den fram till kort före andra världskriget, då nazistpartiet lät Walther Sommerlath ta över den i en så kallad ariseringsprocess 1939 vid plundringen och utträngandet av judarna ur det ekonomiska livet i Tyskland. Wechsler som sålde fabriken var utsatt för ett hårt tryck och tvingades fly till São Paulo 1939.[1][2][3] Fabriken levererade materiel till det tyska luftförsvaret, bland annat delar till pansarvagnar, sikten och gasmasker.[4] Enligt Sommerlath själv bombades fabriken av de allierade 1943 och hade vid denna tidpunkt 38 medarbetare. På platsen finns idag ett hyreshus som uppförts efter kriget.

KällorRedigera