Wattsekund eller Ws är en energienhet, som definieras som en effekt på en watt under en sekund.

1 wattsekund = 1 joule = 1 newtonmeter.

Eftersom wattsekund är en mycket liten enhet så mäter man ofta elektrisk energi i kWh (kilowattimmar).

1 kilowattimme = 1 000 wattimmar = 1 000 * 3 600 = 3 600 000 wattsekunder.

1 wattsekund = 1 / 3 600 wattimmar = 0.000278 wattimmar

En vanlig spisplatta kan ha en effekt på 1 000 watt eller 1 kW. Om den är påslagen under en timme förbrukar den 1 kWh eller 3 600 000 Ws.

MultipelenheterRedigera

Wattimme används tillsammans med SI-prefix för att bilda större enheter.

Enheter med prefix
Enhet Betydelse Storlek
Kilowattsekund kW·s 103 wattsekunder = 1 kilojoule = 0.000278 kilowattimmar
Megawattsekund MW·s 106 wattsekunder = 1 megajoule = 0.278 kilowattimmar
Gigawattsekund GW·s 109 wattsekunder = 1 gigajoule = 278 kilowattimmar
Terawattsekund TW·s 1012 wattsekunder = 1 terajoule = 277 778 kilowattimmar

Se ävenRedigera