WC-anka.

WC-anka är ett toalettrengöringsmedel, vars flaskhals är böjd och slutar med ett spetsformigt munstycke. Formen på flaskhalsen underlättar åtkomst under kanten på toalettstolar. Både begreppet och flaskformen introducerades under 1990-talet av Henkel men kopierades därefter friskt.