Öppna huvudmenyn
Claus van Ahnens gravsten i S:t Johanneskirche, Rambin, Rügen.

von Ahn (von Ahnen, von Ane) är en tysk uradlig släkt, tidigast känd via bröderna Otto och Heidenreich von Ane 1257. De båda bröderna var omnämnda som riddare i en skrift av ärkebiskopen Gerhard II av Bremen. Släktens ursprung är troligen Bremen varifrån den förgrenade sig till Sverige via Danmark och Norge.

Släktens besittningar under 1300- och 1400-talet var främst i Nordtyskland, och under 1500-talet även i Danmark och Norge. Tidigast kända von Ahn i svensk tjänst är Henrik von Ahnen då han som överste kvartermästare hos hertig Carl deltog i slaget vid Stångebro 1598. Svenska släktmedlemmar härstammar från fältväbeln Sven Magnus von Ahnen född 1723 i Östergötland.

Se ävenRedigera