Öppna huvudmenyn

Virchows triad är samlingsnamnet på tre faktorer som i samverkan bidrar till bildning av ventrombos.

  • Långsamt blodflöde
  • Skada på blodkärlets vägg och det endotel som täcker ytan
  • Förändrad sammansättning av blodet med ökad tendens att koagulera (ökad "klibbighet")