Violone (på italienska bokstavligt "stor fiol") är en föregångare till dagens kontrabas. Violonen är en kontrabasgamba med sex strängar som var vanlig på 1600- och 1700-talen. Det finns emellertid fler instrument i musikhistorien som uppburit detta namn.

Sexsträngad violone från 1630, tillverkad av Ernst Busch, Stockholm