Uppslagsordet ”byvind” leder hit. För superdatorn, se Byvind (dator).

Vindby, eller vindstöt, är en kortvarig höjning av vindhastigheten i förhållande till medelvindhastigheten, med längre mellanrum. En vindby uppkommer hastigt, varar normalt i några sekunder, och även försvinner hastigt. Vid rapportering av högsta vindby avses den högsta hastighet som uppmätts med vindmätningsinstrumentet. [1]

Vindbyns hastighet kan vara två till tre gånger kraftigare än medelvinden. Med begreppet stormbyar menas att vindhastigheten når stormstyrka i vindbyarna, men medelvindhastigheten är lägre än stormstyrka.

Det är vanligt att vindriktningen ändras i samband med vindbyn. Om vindriktningen ändras kraftigt kallas vindbyn kastby, vilket är vanligt främst i samband med kallfronter. Kraftiga kastbyar har förorsakat många fartygsförlisningar, bland annat av regalskeppet Vasa och S/S Freja af Fryken.

Referenser redigera

Noter redigera