Vikdalen är ett bostadsområde i Nacka kommun, sydväst om Nacka strandområdet och norr om Järla och Värmdöleden.

Utsikt över Vikdalen i september 2010.

Området styckades av i slutet av 1800-talet från Järla gård och Stockholmsfamiljer byggde sommarvillor i dalen. Till Vikdalen tog man sig med ångbåt från Stockholm. Det var ett sommarnöjesområde. Vid 1900-talets början blev Augustendal industriområde och arbetare från bilmotorfabriken flyttade in i sommarvillorna. Villorna blev arbetarbostäder.

Området saknade länge detaljplan bland annat på grund av arbetet med Värmdöleden. När Värmdöledens dragning beslutades 1965 inleddes ett planeringsarbete för Vikdalen. 1988 fastställde länsstyrelsen planen och ett omfattande förändringsarbete inleddes. Detaljplanen för området föreskriver att ”bebyggelsen utformas på ett sådant sätt att hänsyn tages till områdets egenart eller kulturhistoriska värden”. När nybyggnation startades 1996 så byggdes hus i stil med sekelskiftesvillorna: träpanelfasad, fönsterspröjs, snickarglädje, glasveranda och grusade gångar.

År 2018 renoverades även områdets park.

Externa länkarRedigera