Vice lantråd är titeln på regeringschefens ställföreträdare i Ålands regering, Ålands landskapsregering. Åland är ett finländskt landskap med en långtgående självstyrelse. Den lagstiftande makten innehas av det åländska parlamentet, Ålands lagting. Lagtinget utser en regering, landskapsregeringen, där lantrådet är ordförande (regeringschef). Om lantrådet är förhindrat att utföra sina förpliktelser träder vice lantrådet in. Därför anses den posten vara regeringens "näst tyngsta".

Titeln är formellt vicelantråd (i ett ord) enligt landskapslagstiftningen och praxis inom landskapsförvaltningen (formen "vice lantråd" förekommer dock i två av paragraferna i landskapslagen om Ålands landskapsregering).

Nuvarande vice lantråd är sedan den 10 december 2019 Harry Jansson (C).

Lista över Ålands vice lantrådRedigera

Ålands vice lantråd med ämbetsperioden inom parentes:

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

Ålands landskapsregering

Ålands lagting