Vevhus är den del av motorblocket på en kolvmotor där vevaxeln är monterad.

Montering av vevaxeln i vevhuset på Junkers flygmotorer 1939.