Verksamhetsberättelse

en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under en mandatperiod

En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under en mandatperiod. Den skall tillsammans med bokslut granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.