Verklista för Max Reger.

OrkesterverkRedigera

SolokonserterRedigera

 • Två romanser för violin för liten orkester, op. 50 (1900)
 • Violinkonsert i A-dur, op. 101
 • Pianokonsert i f-moll, op. 114
 • Konsert i gammal stil, op. 123

OrkesterRedigera

 • Variationer och fuga på ett tema av Beethoven, op. 86 (arrangemang av ett verk för två pianon)
 • Sinfonietta i A-dur, op. 90
 • Serenad, op. 95
 • Hillervariationer, op. 100
 • Symfonisk prolog till en tragedi, op. 108
 • Romantisk svit, op. 125
 • Fyra tondikter efter A. Böcklin, op. 128
 • Variationer på ett tema av Mozart, op. 132

Kör och orkesterRedigera

 • Psalm 100, op. 106 (även arrangerad av Hindemith, har också blivit inspelad i denna form)

KammarmusikRedigera

PianokvintetterRedigera

 • Pianokvintett nr 1 i c-moll, op. postum
 • Pianokvintett nr 2 i c-moll, op. 64

PianokvartetterRedigera

 • Pianokvartett nr 1 i d-moll, op. 113
 • Pianokvartett nr 2 i a-moll, op. 133

StråkkvartetterRedigera

 • Stråkkvartett i d-moll, med kontrabas ad lib. i finalen
 • Stråkkvartett nr 1 i g-moll, op. 54:1
 • Stråkkvartett nr 2 i A-dur, op. 54:2
 • Stråkkvartett nr 3 i d-moll, op. 74
 • Stråkkvartett nr 4 i Ess-dur, op. 109
 • Stråkkvartett nr 5 i fiss-moll, op. 121

PianotriorRedigera

 • Pianotrio nr 1 i h-moll, op. 2 (violin, viola, piano)
 • Pianotrio nr 2 i e-moll, op. 102

StråktriorRedigera

 • Stråktrio nr 1 i a-moll, op. 77b
 • Stråktrio nr 2 i d-moll, op. 141b

SerenaderRedigera

 • Serenad nr 1 i D-dur, op. 77a (flöjt, violin, viola)
 • Serenad nr 2 i G-dur, op. 141a (flöjt, violin, viola)

ViolinsonaterRedigera

 • Utan piano
  • Fyra soloviolinsonater, op. 42 (1900)
  • Sju soloviolinsonater, op. 91 (1905)
 • Med piano
  • Violinsonat nr 1 i d-moll, op. 1 (1890)
  • Violinsonat nr 2 i D-dur, op. 3 (1891)
  • Violinsonat nr 3 i A-dur, op. 41 (1899)
  • Violinsonat nr 4 i C-dur, op. 72 (1903). Gav upphov till en kritikerskandal vid uruppförandet då den placerats intill Ludwig Thuilles första sonat.
  • Violinsonat nr 5 i fiss-moll, op. 84 (1905)
  • Violinsonat nr 6 i d-moll, op. 103b:1 (1909). Från Hausmusik, op. 103
  • Violinsonat nr 7 i A-dur, op. 103b:2 (1909). Från Hausmusik, op. 103
  • Violinsonat nr 8 i e-moll, op. 122 (1911). Uruppförande i Leipzig
  • Violinsonat nr 9 i c-moll, op. 139 (1915)

CellosonaterRedigera

 • Cellosonat nr 1 i f-moll, op. 5
 • Cellosonat nr 2 i g-moll, op. 28 (1898)
 • Cellosonat nr 3 i F-dur, op. 78
 • Cellosonat nr 4 i a-moll, op. 116

Övriga verkRedigera

 • Två sonater för viola/klarinett, op. 49 (1900)
 • Klarinettkvintett i A-dur, op. 146
 • Stråksextett i F-dur, op. 118
 • Tre sviter för viola, op. 131d

PianoverkRedigera

 • Sju valser, op. 11 (1893)
 • Lose Blätter, op. 13 (1894)
 • Aus der Jugendzeit, op. 17 (1895)
 • Åtta improvisationer, op. 18 (1896)
 • Fem humoresker, op. 20 (1898)
 • Sex stycken, op. 24 (1898)
 • Akvareller, op. 25 (1897–98)
 • Sju fantasistycken, op. 26 (1898)
 • Sju karaktärsstycken, op. 32 (1899)
 • Nio Bunte Blätter, op. 36 (1899)
 • Tio små stycken, op. 44 (1900)
 • Sex intermezzi, op. 45 (1900)
 • Sju silhuetter, op. 53 (1900)
 • Variationer och fuga på ett tema av Bach, op. 81
 • Variationer och fuga på ett tema av Telemann, op. 134

4-händigt pianoRedigera

 • Tolv Waltz-Caprices, op. 9 (1892)
 • Tjugo tyska danser, op. 10 (1892) (finns också i orkesterarrangemang för liten orkester av L. Artok)
 • Sex valser, op. 22 (1898)
 • Fem pittoreska stycken, op. 34 (1899)
 • Sex burlesker, op. 58 (1901)

OrgelverkRedigera

 • Tre orgelstycken, op. 7 (1892)
 • Svit nr 1 i e-moll, op. 16 (1894–95) (finns också för 4-händigt piano i arrangemang av Reger)
 • Orgelfantasi över 'Ein feste Burg ist unser Gott (Vår Gud är oss en väldig borg)' (Allegro vivace (ma pomposo)), op. 27 (1898) (omarbetad för 4-händigt piano av Richard Lange)
 • Orgelfantasi och fuga i c-moll, op. 29 (1898) (omarbetad för 4-händigt piano av Richard Lange)
 • Orgelfantasi över 'Freu dich sehr, o meine Seele', op. 30 (1898)
 • Orgelsonat nr 1 i fiss-moll, op.33 (1899)
 • Två orgelfantasier, op. 40 (1899)
 • Fantasi och fuga över på B-A-C-H, op. 46 (1900)
 • Sex orgeltrior, op. 47 (1900)
 • Tre orgelfantasier, op. 52 (1900)
 • Fem orgelpreludier and fugor, op. 56 (1901)
 • Symfonisk fantasi och fuga, op. 57 (1901)
 • Tolv orgelstycken, op. 59 (1901)
 • Orgelsonat nr 2 i d-moll, op. 60 (1901)
 • Svit, op. 92
 • Fantasi och fuga, op. 135b

VokalmusikRedigera

SolosångerRedigera

 • Sex sånger, op. 4 (1891)
 • Fem sånger, op. 8 (1892)
 • Fem sånger (i Franz Schuberts stil), op. 12 (1893)
 • "Ich stehe hoch über'm See" för bas och piano (Frau v. Lieven), op. 14b (1894)
 • Tio sånger med piano, op. 15 (1894)
 • Två sakrala sånger med orgel, op. 19 (1898)
 • Fyra sånger, op. 23 (1898)
 • Sex dikter för sång och piano, op. 31 (1898)
 • Sex sånger med piano, op. 35 (1899)
 • Fem sånger, op. 37 (1899)
 • Åtta sånger, op. 43 (1900)
 • Sju sånger med piano, op. 48 (1900)
 • Tolv sånger, op. 51 (1900)
 • Femton sånger, op. 55 (1901)

DuetterRedigera

 • Fem duetter för sopran, alt och piano, op. 14 (1894)

KörRedigera

 • Tre sånger för kör SATB och piano, op. 6 (1892)
 • "Hymne an den Gesang" för kör och orkester/piano (Steiner), op. 21 (1898)
 • Sju sånger för manskör, op. 38 (1899)
 • Tre sånger för sexstämmig (SAATBB) kör, op. 39 (1899)