Verkförteckning för Johann Gottlieb Graun och Carl Heinrich Graun

Wikimedia-listartikel

Bröderna Johann Gottlieb Graun och Carl Heinrich Graun komponerade båda i en snarlik stil, så deras verk kan knappast särskiljas stilistiskt. Eftersom många verk i källorna bara är tillskrivna "Graun" utan något förnamn, är det i många fall omöjligt att avgöra vem av de två som är upphovsman. I Henzels verkförteckning har varje verk därför tilldelats ett prefix, som anger vem av bröderna som är upphovsman, säker, trolig eller möjlig. De använda prefixen är:

 • A Verk som med säkerhet är komponerade av Johann Gottlieb Graun
 • Av Verk som troligen är komponerade av Johann Gottlieb Graun
 • B Verk som med säkerhet är komponerade av Carl Heinrich Graun
 • Bv Verk som troligen är komponerade av Carl Heinrich Graun
 • C Verk som med säkerhet är komponerade av någon av bröderna Graun, men oklart vilken.
 • Cv Verk som troligen är komponerade av någon av bröderna Graun.
 • D Verk som tillskrivits någon av bröderna Graun, men vars äkthet är ifrågasatt
 • Dessutom listar verkförteckningen ett antal icke-autentiska verk, dessa har inte tilldelats något nummer.

Inom avdelningarna C och Cv anges ibland en av bröderna som upphovsman utan att attributionen anses tillräckligt säker för att placera verket i en "högre" kategori. Detta anges i så fall.

För vissa verkkategorier anges också konkordanser till tidigare verkförteckningar.

VokalmusikRedigera

OperorRedigera

GraunWV Titel Akter Libretto Uruppförande anm
B:I:1 Die in ihre Unschuld siegende Sinilde 3 Johann Ulrich König efter Francesco Silvani 1727 ofullständigt bevarad
B:I:2 Iphiginea in Aulis 3 Georg Caspar Schürmann efter Christian Heinrich Postel 1728
B:I:3 Polidorus 5 Johann Samuel Müller efter Agostino Piovene 1731
B:I:4 Scipio Africanus 3 okänd efter Gottlieb Fielder 1732
B:I:5 Pharao Tubaetes 5 Johann Samuel Müller efter Apostolo Zeno 1735
B:I:6 Rodelinda, regina de'langobardi 3 Giovan Gualberto Bottarelli efter Nicola Haym 1741-12-12
B:I:7 Cleopatra e Cesare 3 Giovan Gualberto Bottarelli efter Pierre Corneille 1742-12-07
B:I:8 Artaserse 3 Metastasio 1743-12-02
B:I:9 Catone in Utica 3 Metastasio 1744-01-06
B:I:10 Alessandro e Poro 3 Metastasio 1744-12-21
B:I:11 Lucio Papirio 3 Apostolo Zeno 1744-12-28
B:I:12 Adriano in Siria 3 Metastasio 1746-01-07
B:I:13 Demofoonte 3 Metastasio 1746-02-04
B:I:14 Caio Fabricio 3 Apostolo Zeno 1746-12-02
B:I:15 Le feste galanti Leopoldo de Villati efter Joseph-François Duché de Vancy 1747-04-06
B:I:16 Cinna 3 Villati efter Pierre Corneille 1748-01-01
B:I:17 L'Europa galante Villati efter Antoine Houdar de la Motte 1748-03-27
B:I:18 Ifigenia in Aulide 3 Villati efter Racine 1748-12-13
B:I:19 Angelica e Medoro 3 Villati efter Attilio Ariosti 1749-03-27
B:I:20 Coriolano 3 Villati och Francesco Algarotti efter Fredrik II av Preussen 1749-12-19
B:I:21 Fetonte 3 Villati, Algarotti och Fredrik II efter Philippe Quianult 1750-03-31
B:I:22 Mitridate 3 Villati och Fredrik II efter Racine 1751-01-01
B:I:23 Armida 3 Villati efter Quinault 1751-03-27
B:I:24 Britannico 3 Villati efter Racine 1751-12-17
B:I:25 L'Orfeo 3 Vilati efter Michel du Boullay 1752-03-27
B:I:26 Il giudicio di Paride 1 Fredrik II? 1752-06-26
B:I:27 Silla 3 Fredrik II efter Giampetro Tagliazucchi 1753-03-27
B:I:28 Semiramide 3 Tagliazucchi efter Voltaire 1754-03-27
B:I:29 Montezuma 3 Giampetro Tagliazucchi efter Fredrik II 1755-01-06
B:I:30 Ezio 3 Metastasio 1755-04-01
B:I:31 I fratelli nemici 3 Tagliazucchi efter Racine 1756-01-09
B:I:32 Merope 3 Tagliazucchi efter Voltaire 1756-03-27

Prologer och baletterRedigera

 • B:II:1 Prolog till Rodelinda (ej bevarad)
 • B:II:2 Prolog till Catone in Utica
 • B:II:3 Balettmusik
 • C:II:4 Balettmusik (av C.H.Graun?)

Världsliga kantaterRedigera

för 1 röst och instrument där ej annat anges

 • A:III:1 Ecco a voi cari sassi (sopran)
 • A:III:2 Già la sera si avvicina [La pesca] (sopran)
 • A:III:3 Misera abbandonata [Circe] (sopran)
 • A:III:4 Tirsi, povero Tirsi (sopran)
 • Av:III:5 Augelletti garruletti (sopran)
 • Av:III:6 Che vuoi, mio cor [Amor timido] (sopran)
 • Av:III:7 Destatevi, o pastori (sopran)
 • Av:III:8 No, perdonami, o Clori [La scusa] (sopran)
 • Av:III:9 O Dio, Fileno [La primavera] (sopran)
 • Av:III:10 Qual nova Irene (sopran)
 • Av:III:11 Sorgi, lucento Aurora (sopran)
 • B:III:12 Agitata lama mia (tenor)
 • B:III:13 Ahi qual crucio [La gelosia] (tenor)
 • B:III:14 Alme voi che provaste (sopran)
 • B:III:15 Arresta al quanto [Talestri] (tenor)
 • B:III:16 Cantando vai bell'ussignuol (tenor)
 • B:III:17 Che dir potrò [Socrate] (tenor)
 • B:III:18 Della sponda e dal rivo (tenor)
 • B:III:19 Dall'un atro polo [In lode dello muse] (tenor)
 • B:III:20 Da un petto infiammato (tenor)
 • B:III:21 Deh lasciate e vita e volo (sopran)
 • B:III:22 Deh sen dolce tormente
 • B:III:23 Deh senti, o Turno amato [Lavinia e Turno] (sopran)
 • B:III:24 Del humido verno (tenor)
 • B:III:25 Elisa, oh Dio (tenor)
 • B:III:26 Entro le viscere [Leandro e Hedro] (tenor)
 • B:III:27 Fidi compagni (tenor)
 • B:III:28 Dell'ozia Sciro [Il trionfo della gloria] (sopran)
 • B:III:29 Disperata Porcia (sopran)
 • B:III:30 Il dirti orante (tenor)
 • B:III:31 In quel amena valle (tenor)
 • B:III:32 Mitleid, lebst du noch [Das Mitleid] (sopran)
 • B:III:33 No, non turbarti, o Nice [La tempesta] (sopran)
 • B:III:34 Non porto Febo mai (sopran)
 • B:III:35 Non te lo dissi (sopran)
 • B:III:36 Numi avversi e spietati (tenor)
 • B:III:37 O ciel, che vedo hormai [Cupido ritrovando Venere] (tenor)
 • B:III:38 O dì felice (tenor)
 • B:III:39 Perdono, amata Nice [La gelosia] (sopran)
 • B:III:40 Perqué, mio bene (tenor)
 • B:III:41 Pesan troppo sul'alma [Libertà acquistata in amore] (tenor)
 • B:III:42 Piangete, occhi dolenti (sopran)
 • B:III:43 Qui dove folto il bosco (tenor)
 • B:III:44 Ritrosetta pastorella [L'amor onesta] (sopran och generalbas)
 • B:III:45 Sacra d'amore (tenor)
 • B:III:46 Scherza di fiore (sopran och generalbas)
 • B:III:47 Soffri mio caro Alcino (tenor)
 • B:III:48 Sorgi bella Licori (sopran)
 • B:III:49 Superba un dì la rosa (tenor)
 • B:III:50 Troia già cadde incenerita [Penelope] (tenor och generalbas)
 • B:III:51 Tutte le mie membra (tenor och generalbas)
 • B:III:52 Vaga madre di cari diletti [Adone] (sopran), fragment
 • Bv:III:53 Ah, tu fuggi [Adimanti e Dori] (sopran)
 • Bv:III:54 Antri profondi (sopran)
 • Bv:III:55 Chiusi un dì (tenor)
 • Bv:III:56 Crudelissimo amor (sopran och generalbas)
 • Bv:III:57 Degli amori con la sciera (tenor)
 • Bv:III:58 Di divina ruggiada (sopran)
 • Bv:III:59 Godo che molti amanti [Ulisse marito] (tenor)
 • Bv:III:60 O fato crudel [Euridice] (tenor)
 • Bv:III:61 O fuggito amore (sopran och generalbas)
 • Bv:III:62 Poichè fra i numero (tenor)
 • Bv:III:63 Solitudine campestre (sopran)
 • Bv:III:64 Torna a me più soave (tenor och generalbas)
 • Bv:III:65 Tu t'involi da me, Virgilio (tenor)
 • Bv:III:66 Veggio la vaga fille (ej bevarad)
 • C:III:67 Ferma Dafne crudel [Apollo amante di Dafne] (sopran, av C.H.Graun?)
 • C:III:68 Occhi stelle lucenti (av C.H.Graun?)
 • Cv:III:69 Amai è vero (sopran)
 • Cv:III:70 Deh mio bene (bas)
 • Cv:III:71 Diana allontanata (sopran)
 • Cv:III:72 Di quante pene (sopran)
 • Cv:III:73 Dorilla, anima mia (sopran)
 • Cv:III:74 Eh la miei spirti (bas; ej bevarad)
 • Cv:III:75 Heute bin ich selber mein (tenor)
 • Cv:III:76 Hor che l'hespera luce (bas; ej bevarad)
 • Cv:III:77 Là dove d'atre tenebre (sopran)
 • Cv:III:78 Mesto e solo il rossignolo (tenor)
 • Cv:III:79 Nulla più di speranza (sopran)
 • Cv:III:80 Per far di me vendetta (sopran; ej bevarad; av C.H.Graun?)
 • Cv:III:81 Questa è l'Aurora (sopran; av C.H.Graun?)
 • Cv:III:82 Se quanto è bello (sopran och cembalo)
 • Cv:III:83 Se tuoi labbri (sopran)
 • Cv:III:84 Son pur contenta (sopran)
 • Cv:III:85 Sucht, Schäfer, sucht [Sylvia et Thirsis] (3 sopraner)
 • Cv:III:86 Wer bei mir will schachern (sopran; av C.H.Graun?)
 • D:III:87 Sommo rettor delle celeste sfere (sopran)

Därtill 3 icke-autentiska verk, dessa uppräknas ej här

Operainlagor och konsertariorRedigera

 • B:IV:1 Al sonno idolo amato (tenor)
 • B:IV:2 Chi le paterne arene (sopran)
 • B:IV:3 Com'e l'Aurora al prato (2 sopraner)
 • B:IV:4 Die Göttin, die dies weite Rund regiert (sopran och generalbas)
 • B:IV:5 Dunque con giubili (kör)
 • B:IV:6 Frohlocket und jauchzet (sopran)
 • B:IV:7 Fuggi Morfeo dagl'occhi (tenor)
 • B:IV:8 Gentil pastore non ti dolore (tenor)
 • B:IV:9 Mest'un giorno Rosmira (tenor)
 • B:IV:10 Son nel tuo regno, amore (kör)
 • B:IV:11 Sulle rovine altrui (kör)
 • B:IV:12 Su ninfe vezzosi (kör)
 • B:IV:13 Verhängnis willst du (sopran)
 • B:IV:14 Wohnt noch Mitleid bei euch Sternen (sopran)
 • Bv:IV:15 Arboscel che in verde prato (sopran)
 • Bv:IV:16 Lascia al boscò (sopran)
 • Bv:IV:17 Man klagt umsonst (bas)
 • Bv:IV:18 Noch wilder wollen brausen (bas)
 • Bv:IV:19 Non han queste capanne (sopran)
 • Cv:IV:20 Ahe speranze in volo (ej bevarad; av C.H.Graun?)
 • Cv:IV:21 Fra tanti pensieri
 • Cv:IV:22 Lieto rassembra il canto (ej bevarad; av C.H.Graun?)
 • Cv:IV:23 Per conforto a tanti guai (ej bevarad; av C.H.Graun?)

Därtill 20 icke-autentiska verk, dessa uppräknas ej här

Världsliga sångerRedigera

 • A:V:1 Der ordentliche Hausstand
 • A:V:2 Donne se avete
 • A:V:3 Ecco quel fiero istante [La partenza]
 • A:V:4 Ente, wahres Bild von mir [Die Ente]
 • A:V:5 Kein tödlisches Sorgen [Einladung zum Tanz]
 • A:V:6 Wenn ich König wäre [Das Kriegsheer]
 • B:V:7 Belinde
 • B:V:8 Hans und Hannchen
 • B:V:9 Das Kind
 • B:V:10 Auf so viel Unglück
 • B:V:11 Das aufgehobene Gebot
 • B:V:12 Die Rose
 • B:V:13 Dies ist das Tal
 • B:V:14 Edler Jüngling
 • B:V:15 Abschiedsode an Phyllis
 • B:V:16 Aufmunterung zum Vergnügen
 • B:V:17 Es ist doch meine Nachbarin
 • B:V:18 Freude, Göttin muntrer Jugend
 • B:V:19 Die Geduld
 • B:V:20 Geh, Schäfer, singe mir nichts mehr [Antwort]
 • B:V:21 Er stirbt aus Liebe
 • B:V:22 Herr Euler misst der welten Grösse
 • B:V:23 Hörst du mich gleich
 • B:V:24 Der alte und der junge Wein
 • B:V:25 An der Doris Blumenbeet
 • B:V:26 Ja, liebster Damon
 • B:V:27 Melisse
 • B:V:28 Schäferlied
 • B:V:29 Nun heute führt man mich
 • B:V:30 Die Rose
 • B:V:31 Der Weinberg
 • B:V:32 Wohlan, ich darf nur nicht mehr hoffen
 • B:V:33 Dorinde
 • D:V:34 Der Kuss

Därtill 2 icke-autentiska verk

Latinsk kyrkomusikRedigera

 • A:VI:1 Mässa i Ess-dur
 • B:VI:2 Te Deum i D-dur
 • Cv:VI:3 Mässa i C-dur (ej bevarad)
 • Cv:VI:4 Mässa i g-moll
 • Cv:VI:5 Mässa i B-dur (av C.H.Graun?)
 • Cv:VI:6 Mässa i h-moll
 • D:VI:7 Benedicte gentes (av Caldara?)
 • D:VI:8 Confitebor tibi Domine (motett)
 • D:VI:9 Improproium exspectavit cor meum (motett)
 • D:VI:10 Magnificat i D-dur
 • D:VI:11 Magnificat i F-dur
 • D:VI:12 Stabat mater i d-moll (av Gennaro Manna?)

PassionerRedigera

 • A:VII:1 La passione di Gesù Cristo
 • B:VII:2 Der Tod Jesu
 • B:VII:3 Die Marten des Erlösers (fragment)
 • B:VII:4 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
 • B:VII:5 Kommt her und schauet

SorgemusikRedigera

 • B:VIII:1 Quis desiderio sit pudor (för Wilhelm I av Preussen, 1740)
 • Bv:VIII:2 Der trostreiche Angst der Christen (fragment)
 • Bv:VIII:3 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (ej bevarad)
 • Bv:VIII:4 Lass auf deinen Tod (ej bevarad)
 • Bv:VIII:5 Unser keiner lebt (ej bevarad)
 • Bv:VIII:6 Der, so den Herrn Jesum (ej bevarad)

Andliga oratorier och kantaterRedigera

 • Av:IX:1 Gott, man lobet dich in der Stille
 • Av:IX:2 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
 • Av:IX:3 Herr, leite mich in deiner Wahrheit
 • Av:IX:4 Wenn ich dich anfufe
 • B:IX:5 Ich suchte den, den meine Seele liebet
 • Bv:IX:6 Das ew'ge Licht geht da herein
 • Bv:IX:7 Das Licht scheinet in der Finsternis
 • Bv:IX:8 Das Licht scheinet in Finsternis
 • Bv:IX:9 Dein Geist mein Leib und Seel'
 • Bv:IX:10 Der Herr ist wahrhaftig aufgestanden (del 4 av påskoratorium)
 • Bv:IX:11 Erwachet zum Kriegen (ej bevarad)
 • Bv:IX:12 Herr Gott, dich loben wir
 • Bv:IX:13 Herr, sei mir gnädig
 • Bv:IX:14 Ich nahe mich zu deiner Krippen
 • Bv:IX:15 Jauchzet fröhlich ihr Gerechten (fragment)
 • Bv:IX:16 Jesus ist erstanden (del 3 av påskoratorium)
 • Bv:IX:17 Kommt Christen, feiert dieses Fest
 • Bv:IX:18 Mache dich auf, werde Licht (juloratorium)
 • Bv:IX:19 O Gott, du Brunnquell aller Liebe
 • Bv:IX:20 Selig sind die nicht sehen (del 2 av påskoratorium)
 • Bv:IX:21 Siehe, es hat überwunden der Löwe (del 1 av påskoratorium)
 • Bv:IX:22 Siehe, um Trost war mir sehr bange
 • Cv:IX:23 Ach Gott, tu dich Erbarmen (ej bevarad)
 • Cv:IX:24 Die Freude wallt (ej bevarad)
 • Cv:IX:25 Die Welt vergeht (ej bevarad)
 • Cv:IX:26 Du bist der Grosse
 • Cv:IX:27 Du König der Ehren
 • Cv:IX:28 Ehre sei Gott in der Höhe
 • Cv:IX:29 Ewige Liebe, dreieiniger Gott
 • Cv:IX:30 Gehet zu seinen Toren ein
 • Cv:IX:31 Gott will, dass allen Menschen
 • Cv:IX:32 In den Wunden Jesu sterben
 • Cv:IX:33 In Gott vergnügt zu leben (ej bevarad)
 • Cv:IX:34 Jesus Christus wohn bei uns (ej bevarad)
 • Cv:IX:35 Kommt Christen, singt in vollen Chören
 • Cv:IX:36 Kommt ihr Tugenden (ej bevarad; av C.H.Graun?)
 • Cv:IX:37 Liebe über alle Liebe (ej bevarad)
 • Cv:IX:38 Mein Gott, hier lieg ich (ej bevarad)
 • Cv:IX:39 O schöner und vergnügter Tag (ej bevarad)
 • Cv:IX:40 O wie gross sind deine Werke (ej bevarad)
 • Cv:IX:41 Rufe mich an (ej bevarad; av C.H.Graun?)
 • Cv:IX:42 Tu auf den Mund (ej bevarad; av C.H.Graun?)
 • Cv:IX:43 Uns ist ein Kind geboren (ej bevarad)
 • Cv:IX:44 Wir sind Gottes Erben (ej bevarad; av C.H.Graun?))
 • Cv:IX:45 Zion, lass erschallen
 • D:IX:46 Gelobet sei Gott
 • D:IX:47 Herr Gott, dich loben wir

Andliga körer och sångerRedigera

 • B:X:1 Gott ist mein Hirt (psalm 23)
 • Bv:X:2 Herr, ich habe lieb (motett)
 • C:X:3 Auferstehn, ja auferstehn (kör)
 • C:X:4 Gott, du warst von den ersten Jahren (psalm 90; sopran och generalbas)
 • C:X:5 Singt, Söhne kummerloser Jugend ([Die Tugend], sopran och generalbas)
 • Cv.X.6 Ehre sei Gott in der Höhe (motett)
 • Cv:X:7 Entzünde dich in Andacht (aria)
 • Cv:X:8 Lasset uns freuen (motett)
 • Cv:X:9 Selig sind die zum Abendmahl (motett; av C.H.Graun?)
 • D:X:10 Er ist unser Missetat (kör)
 • D:X:11 Getrost mein Geist (sopran & generalbas)
 • D:X:12 Jauchzet fröhlich, ihr Gerechten (tillskriven C.H.Graun och Christoph Förster)
 • D:X:13 Jesus Christus geht voran (kör)
 • D:X:14 Machet die Tore weit (motett)
 • D:X:15 O Deus ego amo (basaria)
 • D:X:16 O rosetta semper laeta (sopranaria)
 • D:X:17 O angenehmer Schlummer (sopranaria; även tillskriven Daniel Johann Grimm)
 • D:X:18 Panis vitae in quo (basaraia)
 • D:X:19 Quid tibi debeo (sopranaria)
 • D:X:20 Tu es gloria mea (sopranaria)

Därtill 12 icke-autentiska verk

InstrumentalmusikRedigera

OuvertyrerRedigera

Nummer i de äldre förteckningarna av Mennicke och Bebbington anges

GraunWV Mennicke Bebbington Tonart anm
A:XI:1 54 D5 D-dur
A:XI:2 115 d1 d-moll
A:XI:3 106 F1 F-dur
A:XI:4 105 F2 F-dur
A:XI:5 23 G1 G-dur
Av:XI:6 55 D1 D-dur
Av:XI:7 57 D2 D-dur
Av:XI:8 56 D6 D-dur
Av:XI:9 22 G2 G-dur
Av:XI:10 92 B1 B-dur
Av:XI:11 93 B10 B-dur
Bv:XI:12 D-dur
Bv:XI:13 D-dur ej bevarad
Bv:XI:14 75 A1 A-dur
Bv:XI:15 A-dur
C:XI:16 1 a-moll orkestersvit
Cv:XI:17 47 D4 D-dur
Cv:XI:18 58 D3 D-dur
Cv:XI:19 62 D7 D-dur ej bevarad
Cv:XI:20 D-dur
Cv:XI:21 d-moll
Cv:XI:22 F-dur
D:XI:23 C-dur av Christian Friedrich Schale?
D:XI:24 D-dur av Johann Friedrich Fasch?
D:XI:25 E-dur av Johann Gottlieb Janitsch?
D:XI:26 G-dur av Janitsch?
80 E1 Ess-dur
104 F3 F-dur ej bevarad
19 S:B G-dur av Gluck

SinfoniorRedigera

Nummer i de äldre förteckningarna av Mennicke och Bebbington anges även. Observera att Bebbington använder parallella numreringar för ouvertyrer respektive sinfonior, medan Mennickes numrering är gemensam för båda verkkategoreierna

GraunWV Mennicke Bebbington Tonart anm
A:XII:1 9 C5 C-dur
A:XII:2 10 C6 C-dur
A:XII:3 C9 D-dur
A:XII:4 33 D1 D-dur
A:XII:5 34 D2 D-dur
A:XII:6 36 D4 D-dur
A:XII:7 39 D7 D-dur
A:XII:8 40 D8 D-dur
A:XII:9 43 D11, D17 D-dur
A:XII:10 45 D12 D-dur
A:XII:11 48 D18 D-dur
A:XII:12 D29 D-dur
A:XII:13 76 E1 Ess-dur
A:XII:14 77 E2 Ess-dur
A:XII:15 78 E3 Ess-dur
A:XII:16 95 F1 F-dur
A:XII:17 97 F3 F-dur
A:XII:18 98 F4 F-dur
A:XII:19 99 F10 F-dur
A:XII:20 12 G1 G-dur
A:XII:21 14 G2 G-dur
A:XII:22 16 G3 G-dur
A:XII:23 21 G9 G-dur
A:XII:24 25 G6 G-dur
A:XII:25 26 G7 G-dur
A:XII:26 66 A2 A-dur
A:XII:27 83 B1 B-dur
A:XII:28 87 B3 B-dur
A:XII:29 94 B6 B-dur
A:XII:30 B7 B-dur
Av:XII:31 3 C1 C-dur
Av:XII:32 4 C2 C-dur
Av:XII:33 5 C8 C-dur ej bevarad
Av:XII:34 8 C4 C-dur
Av:XII:35 11 C7 C-dur
Av:XII:36 C-dur ej bevarad
Av:XII:37 35 D3 D-dur
Av:XII:38 37 D5 D-dur
Av:XII:39 38 D6 D-dur
Av:XII:40 41 D9 D-dur
Av:XII:41 44 D26 D-dur ej bevarad
Av:XII:42 50 D20 D-dur
Av:XII:43 51 D21 D-dur
Av:XII:44 52 D22 D-dur
Av:XII:45 53 D23 D-dur
Av:XII:46 D-dur
Av:XII:47 79 E5 Ess-dur
Av:XII:48 96 F2 F-dur
Av:XII:49 100 F5 F-dur
Av:XII:50 102 F15 F-dur
Av:XII:51 107 F11 F-dur
Av:XII:52 108 F12 F-dur
Av:XII:53 109 F13 F-dur
Av:XII:54 13 G11 G-dur ej bevarad
Av:XII:55 15 G12 G-dur ej bevarad
Av:XII:56 17 G4 G-dur
Av:XII:57 18 G5 G-dur
Av:XII:58 20 G8 G-dur
Av:XII:59 G-dur
Av:XII:60 69 A4 A-dur
Av:XII:61 A3 A-dur
Av:XII:62 89 B5 B-dur
Av:XII:63 90 B9 B-dur
Av:XII:64 85 B11 B-dur ej bevarad
Av:XII:65 91 B12 B-dur
B:XII:66 86 B2 B-dur
Bv:XII:67 D-dur
C:XII:68 113 F8 F-dur
C:XII:69 88 B4 B-dur av J.G.Graun?
Cv:XII:70 46 D30 D-dur
Cv:XII:71 59 D13 D-dur
Cv:XII:72 60 D14 D-dur
Cv:XII:73 61 D15 D-dur
Cv:XII:74 63 D16 D-dur av C.H.Graun?
Cv:XII:75 64 D24 D-dur
Cv:XII:76 D-dur
Cv:XII:77 D-dur
Cv:XII:78 D-dur
Cv:XII:79 D-dur
Cv:XII:80 81 E4 Ess-dur
Cv:XII:81 82 Q:C Ess-dur
Cv:XII:82 111 F6 F-dur
Cv:XII:83 F-dur
Cv:XII:84 29 Q:F G-dur
Cv:XII:85 G-dur
Cv:XII:86 27 G10 G-dur
Cv:XII:87 67 A1 A-dur
Cv:XII:88 70 A5 A-dur
Cv:XII:89 71 A6 A-dur
Cv:XII:90 73 A8 A-dur
Cv:XII:91 B-dur ej bevarad
Cv:XII:92 32 Q:B h-moll
D:XII:93 7 C3 C-dur av Hasse?
D:XII:94 D-dur av Carl Philipp Emanuel Bach?
D:XII:95 31 Q:A D-dur av Baldassare Galuppi?
D:XII:96 49 D19 D-dur av J.H.Rolle?
D:XII:97 65 D25 D-dur även tillskriven Giovanni Battista Lampugnani och Giuseppe Rainino
D:XII:98 D-dur även tillskriven Andrea Bernasconi, Giovanni Antonio Brescianello och

Johann Erhard Steinmetz

D:XII:99 D-dur
D:XII:100 D-dur av Haack?
D:XII:101 42 D10 D-dur av Hasse?
D:XII:102 103 F14 F-dur av Christian Friedrich Schale?
D:XII:103 112 F7 F-dur av Schaffrath?
D:XII:104 114 F9 F-dur av Franz Benda? (Lee I-16)
D:XII:105 F-dur av Nichelmann?
D:XII:106 F-dur av Janitsch?
D:XII:107 F-dur av Giovanni Ambrogio Reluzzi?
D:XII:108 28 Q:E G-dur av J.G.Neruda?
D:XII:109 30 Q:D G-dur av Franz Benda? (Lee I:6)
D:XII:110 G-dur även tillskriven Janitsch och Johann Stamitz
D:XII:111 68 S:C A-dur även tillskriven Johann Stamitz (Wolf A6), P. von Camerloher och Franz Xaver Richter
D:XII:112 A-dur även tillskriven Schaffrath och Schale
D:XII:113 72 A7 A-dur även tillskriven Andrea Bernasconi, Francesco Bartolomei Corti och Hasse
D:XII:114 74 A9 A-dur
D:XII:115 A-dur av Georg Benda?
D:XII:116 84 B8 B-dur- av Benda?
D:XII:117 B-dur även tillskriven Gottlob Harrer och Johann Georg Schürer
D:XII:118 B-dur ej bevarad; av Krause?
D:XII:119 B-dur även tillskriven Neruda och J.C.Wiedner
D:XII:120 B-dur även tillskriven Lampugnani och Martelli
D:XII:121 B-dur av Georg Benda?
onumrerad F-dur ej autentisk
onumrerad G-dur av Hasse
onumrerad Ass-dur av Janitsch
6 C10 C-dur ej bevarad
D27 D-dur försvunnen
D28 D-dur av Johann Heinrich Rolle?
Q:G B-dur

KonserterRedigera

Nummer i den äldre förteckningen av Willer anges

GraunWV nr Willer Verk anm
A:XIII: 1 2 Violinkonsert i C-dur
A:XIII: 2 Gambakonsert i C-dur
A:XIII: 3 116 Konsert för violin och gamba i c-moll
A:XIII: 4 77 Gambakonsert i D-dur
A:XIII: 5 106 Violinkonsert i E-dur
A:XIII: 6 50 Violinkonsert i e-moll
A:XIII: 7 148 Violinkonsert i F-dur
A:XIII: 8 149 Gambakonsert i F-dur
A:XIII: 9 136 Flöjtkonsert i g-moll
A:XIII: 10 90 Violinkonsert i A-dur
A:XIII: 11 95 Gambakonsert i A-dur
A:XIII: 12 98 Violinkonsert i A-dur
A:XIII: 13 20 Violinkonsert i a-moll
A:XIII: 14 22 Gambakonsert i a-moll
A:XIII: 15 126 Violinkonsert i B-dur
Av:XIII: 16 8 Violinkonsert i C-dur
Av:XIII: 17 114 Violinkonsert i c-moll
Av:XIII: 18 115 Violinkonsert i c-moll
Av:XIII: 19 119 Oboekonsert i c-moll
Av:XIII: 20 55 Violinkonsert i D-dur
Av:XIII: 21 61 Violinkonsert i D-dur
Av:XIII: 22 65 Konsert för flöjt, oboe (eller flöjt) och violin
Av:XIII: 23 69 Violinkonsert i D-dur
Av:XIII: 24 70 Konsert för flöjt och violin eller viola i D-dur ej bevarad
Av:XIII: 25 71 Violinkonsert i D-dur
Av:XIII: 26 73 Konsert för 2 violiner i D-dur
Av:XIII: 27 111 Konsert för 2 violiner i Ess-dur
Av:XIII: 28 Violakonsert i Ess-dur
Av:XIII: 29 103 Violinkonsert i E-dur
Av:XIII: 30 151 Violinkonsert i F-dur
Av:XIII: 31 157 Konsert för 2 violiner i F-dur
Av:XIII: 32 30 Violinkonsert i G-dur
Av:XIII: 33 31 Violinkonsert i G-dur
Av:XIII: 34 44 Konsert för flöjt, violin (eller flöjt) och oboe i G-dur ej bevarad i originalversion
Av:XIII: 35 Cembalokonsert i G-dur
Av:XIII: 36 Gambakonsert i G-dur ej bevarad i originalversion
Av:XIII: 37 84 Violinkonsert i A-dur
Av:XIII: 38 19 Violinkonsert i a-moll
Av:XIII: 39 130 Konsert för 2 violiner i B-dur
Av:XIII: 40 132 Violinkonsert i B-dur
Av:XIII: 41 134 Fagottkonsert i B-dur
Av:XIII: 42 Violinkonsert i B-dur
Av:XIII: 43 Violinkonsert i B-dur ej bevarad
B:XIII: 44 76 Cembalokonsert i D-dur
B:XIII: 45 133 Cembalokonsert i B-dur
Bv:XIII: 46 6 Cembalokonsert i C-dur
Bv:XIII: 47 10 Cembalokonsert i C-dur
Bv:XIII: 48 13 Flöjtkonsert i C-dur
Bv:XIII: 49 17 Flöjtkonsert i C-dur ej bevarad
Bv:XIII: 50 120 Cembalokonsert i c-moll
Bv:XIII: 51 66 Flöjtkonsert i D-dur
Bv:XIII: 52 142,143 Cembalokonsert i F-dur
Bv:XIII: 53 24 Flöjtkonsert i G-dur ej bevarad
Bv:XIII: 54 25 Cembalokonsert i G-dur
Bv:XIII: 55 35 Concerto grosso i G-dur för violin, flöjt, gamba, cello (Mennicke 24)
Bv:XIII: 56 43 Cembalokonsert i G-dur
Bv:XIII: 57 48 Cembalokonsert i G-dur
Bv:XIII: 58 83 Cembalokonsert i h-moll
Bv:XIII: 59 123 Cembalokonsert i B-dur
C:XIII: 60 4 Violinkonsert i C-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 61 5 Violinkonsert i C-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 62 7 Concerto grosso i C-dur 3 violiner, flöjt, oboe, fagott. Fragment
C:XIII: 63 11 Cembalokonsert i C-dur av C.H.Graun?
C:XIII: 64 14 Violinkonsert i C-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 65 15 Violinkonsert i C-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 66 18 Fagottkonsert i C-dur
C:XIII: 67 Violinkonsert i C-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 68 117 Violinkonsert i c-moll av J.G.Graun?
C:XIII: 69 56 Violinkonsert i D-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 70 63 Violinkonsert i D-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 71 72 Violinkonsert i D-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 72 75 Cembalokonsert i D-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 73 79 Violinkonsert i D-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 74 81 Konsert för 2 violiner i D-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 75 161 Violinkonsert i d-moll av J.G.Graun?
C:XIII: 76 113 Violinkonsert i Ess-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 77 104 Violinkonsert i E-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 78 108 Violinkonsert i E-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 79 146 Violinkonsert i F-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 80 150 Violinkonsert i F-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 81 155 Cembalokonsert i F-dur av C.H.Graun?
C:XIII: 82 32 Violinkonsert i G-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 83 33 Violinkonsert i G-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 84 37 Konsert för 2 violiner i G-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 85 38 Violinkonsert i G-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 86 39 Violinkonsert i G-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 87 41 Konsert för 2 violiner i G-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 88 49 Violinkonsert i G-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 89 140 Violinkonsert i g-moll av J.G.Graun?
C:XIII: 90 92 Cembalokonsert i A-dur
C:XIII: 91 96 Violinkonsert i A-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 92 122 Violinkonsert i B-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 93 125 Violinkonsert i B-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 94 127 Violinkonsert i B-dur av J.G.Graun?
C:XIII: 95 Violinkonsert i h-moll
Cv:XIII: 96 3 Konsert för blockflöjt & violin i C-dur
Cv:XIII: 97 12 Cembalokonsert i C-dur ej bevarad
Cv:XIII: 98 121 Violinkonsert i c-moll av J.G.Graun?
Cv:XIII: 99 57 Cembalokonsert i D-dur ej bevarad
Cv:XIII: 100 58 Cembalokonsert i D-dur
Cv:XIII: 101 62 Flöjtkonsert i D-dur
Cv:XIII: 102 64 Hornkonsert i D-dur
Cv:XIII: 103 67 Violinkonsert i D-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 104 74 Flöjtkonsert i D-dur fragment
Cv:XIII: 105 78 Violinkonsert i D-dur ej bevarad, av J.G.Graun?
Cv:XIII: 106 80 Violinkonsert i D-dur ej bevarad, av J.G.Graun?
Cv:XIII: 107 Violinkonsert i D-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 108 Konsert för oboe d'amore i D-dur
Cv:XIII: 109 Konsert för oboe d'amore i D-dur
Cv:XIII: 110 Concerto grosso i D-dur
Cv:XIII: 111 68 Cembalokonsert i D-dur
Cv:XIII: 112 60 Konsert för oboe d'amore i D-dur
Cv:XIII: 113 160 Violinkonsert i d-moll
Cv:XIII: 114 Fagottkonsert i d-moll ej bevarad
Cv:XIII: 115 112 Violinkonsert i Ess-dur ej bevarad, av J.G.Graun?
Cv:XIII: 116 Violakonsert i Ess-dur
Cv:XIII: 117 105 Violinkonsert i E-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 118 107 Violinkonsert i E-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 119 109 Violinkonsert i E-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 120 52 Flöjtkonsert i e-moll
Cv:XIII: 121 54 Violinkonsert i e-moll av J.G.Graun?
Cv:XIII: 122 59 Konsert för gamba och cembalo i F-dur ej bevarad; av J.G.Graun?
Cv:XIII: 123 144 Hornkonsert i F-dur ej bevarad
Cv:XIII: 124 145 Violinkonsert i F-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 125 147 Fagottkonsert i F-dur
Cv:XIII: 126 152 Violinkonsert i F-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 127 153 Flöjtkonsert i F-dur
Cv:XIII: 128 154 Oboekonsert i F-dur
Cv:XIII: 129 156 Flöjtkonsert i F-dur
Cv:XIII: 130 158 Violinkonsert i F-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 131 Fagottkonsert i F-dur ej bevarad
Cv:XIII: 132 Cembalokonsert i F-dur
Cv:XIII: 133 23 Violinkonsert i G-dur
Cv:XIII: 134 26 Konsert för violoncello piccolo i G-dur ej bevarad
Cv:XIII: 135 28 Cembalokonsert i G-dur
Cv:XIII: 136 29 Konsert för flöjt och horn i G-dur
Cv:XIII: 137 40 Violinkonsert i G-dur
Cv:XIII: 138 46 Violakonsert i G-dur ej bevarad
Cv:XIII: 139 47 Flöjtkonsert i G-dur
Cv:XIII: 140 Violinkonsert i G-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 141 137 Orgelkonsert i g-moll orgel solo
Cv:XIII: 142 138 Violinkonsert i g-moll ej bevarad
Cv:XIII: 143 139 Violinkonsert i g-moll ej bevarad
Cv:XIII: 144 141 Oboekonsert i g-moll
Cv:XIII: 145 85 Violinkonsert i A-dur
Cv:XIII: 146 86 Violinkonsert i A-dur ej bevarad, av J.G.Graun?
Cv:XIII: 147 87 Violinkonsert i A-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 148 88 Violinkonsert i A-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 149 89 Violinkonsert i A-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 150 Flöjtkonsert i A-dur
Cv:XIII: 151 94 Violinkonsert i A-dur ej bevarad, av J.G.Graun?
Cv:XIII: 152 97 Violinkonsert i A-dur ej bevarad, av J.G.Graun?
Cv:XIII: 153 100 Flöjtkonsert i A-dur
Cv:XIII: 154 101 Violinkonsert i A-dur ej bevarad, av J.G.Graun?
Cv:XIII: 155 21 Violinkonsert i a-moll av J.G.Graun?
Cv:XIII: 156 124 Violinkonsert i B-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 157 128 Violinkonsert i B-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 158 129 Violinkonsert i B-dur av J.G.Graun?
Cv:XIII: 159 Oboekonsert i B-dur
Cv:XIII: 160 131 Cembalokonsert i B-dur ej bevarad
Cv:XIII: 161 Violinkonsert i B-dur
Cv:XIII: 162 82 Flöjtkonsert i h-moll
D:XIII: 163 9 Violinkonsert i C-dur
D:XIII: 164 16 Konsert för flöjt och cembalo i C-dur av Christoph Schaffrath?
D:XIII: 165 118 Konsert för oboe d'amore i c-moll av Förster?
D:XIII: 166 Flöjtkonsert i D-dur
D:XIII: 167 Flöjtkonsert i D-dur av J.G. Schürer?
D:XIII: 168 Oboekonsert i Ess-dur av Ch. Förster?
D:XIII: 169 Violinkonsert i E-dur av Grünberg?
D:XIII: 170 51 Flöjtkonsert i e-moll av Pierre-Gabriel Buffardin?
D:XIII: 171 53 Flöjtkonsert i e-moll även tillskriven "Scherer" (troligen avses Johann Scherer) och Pietro Locatelli
D:XIII: 172 Cembalokonsert i F-dur fragment, av Schaffrath?
D:XIII: 173 27 Violinkonsert i G-dur av Johann Wilhelm Hertel?
D:XIII: 174 34 Flöjtkonsert i G-dur även tillskriven Quantz, QV 5:Anh. 17
D:XIII: 175 Konsert för oboe d'amore i G-dur av Gottfried Heinrich Stölzel?
D:XIII: 176 Flöjtkonsert i G-dur av Retzel?
D:XIII: 177 36 Violinkonsert i G-dur även tillskriven Franz Benda (Lee II-22)
D:XIII: 178 45 Flöjtkonsert i G-dur tillskriven "Grauen" i källmaterialet
D:XIII: 179 91 Konsert för oboe d'amore i A-dur av Markus Heinrich Grauel?
D:XIII: 180 135 Fagottkonsert i B-dur
1 Violinkonsert i C-dur består av satser ur Willer 15 & 117
42 Violinkonsert i G-dur av Vivaldi, opus 11:4
93 Cembalokonsert i A-dur även tillskriven Christoph Schaffrath och Johann Christian Bach
99 Gambakonsert i A-dur av Ludwig Christian Hesse
102 Violinkonsert i A-dur ej bevarad, ej autentisk
110 Violakonsert i Ess-dur ej autentisk
159 Violinkonsert i d-moll av Grauel
Cembalokonsert i C-dur ej autentisk
Violinkonsert i D-dur av Hertel
Konsert i F-dur ej autentisk

Sextetter, kvintetter och kvartetterRedigera

GraunWV tonart Kategori besättning anm
A:XIV:1 D-dur Kvartett 2 violiner, gamba, bas
Av:XIV:2 C-dur Kvartett Flöjt, violin, viola, bas
Av:XIV:3 C-dur Kvartett 2 flöjter eller violiner, viola, bas
Av:XIV:4 D-dur Sextett 2 flöjter, 2 violiner, viola, bas
Av:XIV:5 D-dur Kvartett Flöjt, violin, viola, bas
Av:XIV:6 D-dur Kvartett Flöjt, 2 violiner, bas
Av:XIV:7 D-dur Kvartett Flöjt eller violin, violin, viola, bas
Av:XIV:8 e-moll Kvartett Flöjt, violin, viola, bas
Av:XIV:9 G-dur Kvartett Cembalo, violin, viola, bas
Av:XIV:10 g-moll Kvartett 2 violiner, gamba, bas som symfoni g1 i Bennington
Av:XIV:11 A-dur Kvartett Flöjt, 2 violiner, bas
Av:XIV:12 a-moll Kvartett Flöjt, violin, viola, bas
Av:XIV:13 a-moll Kvartett Flöjt, violin, viola, bas
Av:XIV:14 a-moll Kvintett Flöjt eller violin, oboe eller violin, viola eller gamba, cembalo, bas
Av:XIV:15 B-dur Kvartett ej bevarad
Bv:XIV:16 Ess-dur Kvartett Violin eller flöjt, violin, viola, bas
Bv:XIV:17 F-dur Oktett 2 flöjter, 2 horn, 2 violiner, viola, bas Benämns sextett i GraunWV
Bv:XIV:18 G-dur Sextett 2 flöjter, 2 violiner, viola, bas
Cv:XIV:19 c-moll Kvartett 2 violiner, viola, bas
Cv:XIV:20 h-moll Kvartett Flöjt, violin, viola, bas
D:XIV:21 C-dur Kvartett 2 violiner, gamba, bas även tillskriven Johann Gottlieb Janitsch
D:XIV:22 Ess-dur Kvartett 2 oboer, fagott, trumpet

En kvintett i C-dur samt sex kvartetter i C-dur, D-dur, Ess-dur. F-dur, G-dur och B-dur är inte autentiska

TriosonatorRedigera

En tidigare förteckning över bröderna Grauns triosonator har sammanställts av Wendt. Många av verken finns med annan besättning än den här angivna i sekundära källor

GraunWV nr Wendt Tonart Besättning (+generalbasstämma) anm
A:XV: 1 86 C-dur Flöjt, violin
A:XV: 2 87 C-dur Cembalo, gamba
A:XV: 3 93 C-dur 2 violiner
A:XV: 4 99 C-dur 2 violiner
A:XV: 5 21, 105 D-dur 2 violiner
A:XV: 6 34 D-dur 2 violiner
A:XV: 7 38 D-dur 2 violiner
A:XV: 8 142 Ess-dur Flöjt, violin har även tillskrivits Jan Křtitel Neruda och

Locatelli. Finns även i version i G-dur (Wendt 85)

A:XV: 9 109 F-dur 2 violiner
A:XV: 10 119 F-dur Gamba, cembalo
A:XV: 11 59 G-dur 2 violiner
A:XV: 12 84 G-dur 2 violiner eller flöjt och violin
A:XV: 13 8 A-dur Flöjt, violin
A:XV: 14 10 A-dur 2 violiner
A:XV: 15 103 a-moll 2 violiner
A:XV: 16 133 B-dur Violin, viola eller flöjt och violin
Av:XV: 17 94 C-dur Flöjt, violin
Av:XV: 18 132, 95 B-dur Flöjt, viola
Av:XV: 19 138 c-moll 2 violiner
Av:XV: 20 137 c-moll Viola, cembalo
Av:XV: 21 20 D-dur fragment
Av:XV: 22 31 D-dur 2 violiner
Av:XV: 23 33a, 39 D-dur 2 violiner
Av:XV: 24 33b D-dur 2 violiner ej bevarad
Av:XV: 25 48 D-dur 2 violiner
Av:XV: 26 140 Ess-dur 2 violiner ej bevarad
Av:XV: 27 2 E-dur 2 violiner Finns även i version i D-dur (Wendt 37)
Av:XV: 28 68 e-moll 2 violiner ej bevarad
Av:XV: 29 106 F-dur 2 violiner
Av:XV: 30 117 F-dur 2 violiner ej bevarad
Av:XV: 31 143 f-moll 2 violiner
Av:XV: 32 58 G-dur flöjt, violin
Av:XV: 33 60 G-dur 2 violiner
Av:XV: 34 63 G-dur 2 violiner
Av:XV: 35 81 G-dur 2 violiner
Av:XV: 36 83 G-dur 2 violiner
Av:XV: 37 135 g-moll 2 violiner
Av:XV: 38 g-moll 2 violiner
Av:XV: 39 5 A-dur 2 violiner
Av:XV: 40 7 A-dur 2 violiner
Av:XV: 41 11 A-dur 2 violiner eller gamba och violin
Av:XV: 42 16 A-dur Violin, viola
Av:XV: 43 18 A-dur Flöjt, violin
Av:XV: 44 120 B-dur 2 violiner ej bevarad
Av:XV: 45 124 B-dur 2 violiner
Av:XV: 46 125 B-dur Violin, cembalo
Av:XV: 47 127 B-dur 2 violiner
Av:XV: 48 131 B-dur 2 violiner
Av:XV: 49 B-dur Flöjt, violin
Av:XV: 50 27 D-dur Oboe d'amore, horn
Av:XV: 51 h-moll 2 violiner
B:XV: 52 92 C-dur Flöjt eller violin, cembalo
B:XV: 53 97 C-dur Flöjt, cembalo
B:XV: 54 23 D-dur 2 violiner även i version i C-dur för violin & cembalo, (Wendt 89)
B:XV: 55 29 D-dur 2 flöjter eller violiner
B:XV: 56 32 D-dur 2 flöjter eller flöjt och violin
B:XV: 57 50 D-dur 2 flöjter eller violiner
B:XV: 58 51 D-dur Flöjt, violin
B:XV: 59 112, 74 F-dur 2 flöjter eller flöjt och violin
B:XV: 60 113 F-dur 2 flöjter
B:XV: 61 71 G-dur 2 flöjter eller violiner
B:XV: 62 A-dur Flöjt, violin
Bv:XV: 63 46 D-dur 2 flöjter eller violiner
Bv:XV: 64 115 d-moll 2 flöjter eller violiner
Bv:XV: 65 3 E-dur 2 violiner ej bevarad
Bv:XV: 66 E-dur 2 flöjter
Bv:XV: 67 75 e-moll Flöjt, violin
Bv:XV: 68 G-dur 2 flöjter
Bv:XV: 69 56 G-dur flöjt, cembalo
Bv:XV: 70 65 G-dur Flöjt, violin
Bv:XV: 71 67 G-dur Flöjt, violin eller 2 violiner
Bv:XV: 72 82 G-dur Violin, viola
Bv:XV: 73 G-dur Flöjt, violin
Bv:XV: 74 G-dur Flöjt, violin
Bv:XV: 75 G-dur Cembalo eller flöjt, flöjt
Bv:XV: 76 4 A-dur Flöjt, violin
Bv:XV: 77 A-dur 2 flöjter eller violiner
Bv:XV: 78 A-dur Flöjt och cembalo eller violin
C:XV: 79 141 c-moll 2 violiner av J.G.Graun?
C:XV: 80 24 D-dur 2 flöjter eller flöjt, cembalo av J.G.Graun?
C:XV: 81 45 D-dur 2 flöjter
C:XV: 82 139 Ess-dur 2 flöjter av C.H.Graun?
C:XV: 83 107 F-dur Gamba, cembalo Finns även i version i G-dur för 2 violiner (Wendt 55)
C:XV: 84 110 F-dur Flöjt, cembalo
C:XV: 85 116, 101 F-dur 2 violiner av J.G.Graun?
C:XV: 86 F-dur Flöjt, violin av C.H.Graun?
C:XV: 87 52 G-dur Flöjt, violin av J.G.Graun?
C:XV: 88 53 G-dur Flöjt, violin
C:XV: 89 62 G-dur 2 violiner av J.G.Graun?
C:XV: 90 14, 15 A-dur Violin, cembalo av J.G.Graun?
C:XV: 91 134 B-dur Flöjt, violin
C:XV: 92 44 h-moll 2 violiner
Cv:XV: 93 90 C-dur 2 flöjter
Cv:XV: 94 C-dur 2 flöjter
Cv:XV: 95 C-dur flöjt, violin
Cv:XV: 96 22 D-dur 2 violiner
Cv:XV: 97 25 D-dur 2 violiner eller oboe d'amore och horn
Cv:XV: 98 36 D-dur 2 violiner eller flöjter
Cv:XV: 99 40 D-dur 2 flöjter
Cv:XV: 100 49 D-dur 2 violiner eller flöjt, violin
Cv:XV: 101 D-dur Cembalo, violin fragment
Cv:XV: 102 D-dur 2 flöjter
Cv:XV: 103 D-dur Flöjt, violin
Cv:XV: 104 D-dur 2 flöjter
Cv:XV: 105 Ess-dur Flöjt, violin
Cv:XV: 106 1 E-dur Oboe d'amore, horn
Cv:XV: 107 e moll Flöjt, violin
Cv:XV: 108 104 F-dur Flöjt, violin
Cv:XV: 109 111 F-dur Flöjt, violin
Cv:XV: 110 114 F-dur Flöjt, violin
Cv:XV: 111 118 F-dur 2 violiner
Cv:XV: 112 F-dur Violin, cembalo ej bevarad
Cv:XV: 113 f-moll 2 violiner av C.H.Graun?
Cv:XV: 114 54 G-dur 2 flöjter
Cv:XV: 115 61 G-dur Flöjt, violin ej bevarad
Cv:XV: 116 64 G-dur 2 flöjter
Cv:XV: 117 66 G-dur Flöjt, violin
Cv:XV: 118 69 G-dur Cembalo, violin
Cv:XV: 119 70 G-dur 2 flöjter eller violiner
Cv:XV: 120 78 G-dur Flöjt, violin eller 2 violiner
Cv:XV: 121 79 G-dur Flöjt, violin
Cv:XV: 122 80 G-dur 2 violiner
Cv:XV: 123 G-dur 2 flöjter
Cv:XV: 124 G-dur 2 flöjter
Cv:XV: 125 G-dur ej bevarad
Cv:XV: 126 G-dur Violin, cembalo
Cv:XV: 127 13 A-dur 2 violiner
Cv:XV: 128 A-dur Violin, cembalo ofullständigt bevarad
Cv:XV: 129 A-dur 2 violiner av C.H.Graun?
Cv:XV: 130 a-moll ej bevarad
Cv:XV: 131 122 B-dur Flöjt, violin ej bevarad
Cv:XV: 132 123 B-dur Viola, cembalo
Cv:XV: 133 129 B-dur Flöjt, violin ej bevarad
Cv:XV: 134 B-dur ej bevarad
Cv:XV: 135 B-dur ej bevarad
Cv:XV: 136 30 h-moll Flöjt, violin
D:XV: 137 88 C-dur 2 violiner eller flöjt och violin även tillskriven Franz Carl Cröher, Gluck &

Christian Gottlieb Krause

D:XV: 138 C-dur 2 violiner av Schaffrath?
D:XV: 139 28 D-dur Flöjt & violin eller 2 violiner även tillskriven Kirbitz/Quanto
D:XV: 140 D-dur 2 flöjter även tillskriven Johann Ernst Bernhard Pfeiffer
D:XV: 141 D-dur av Giovanni Battista Sammartini?
D:XV: 142 D-dur 2 flöjter av Grau?
D:XV: 143 D-dur ej bevarad, av Schaffrath?
D:XV: 144 D-dur 2 violiner av Kirwitz?
D:XV: 145 D-dur Oboe d'amore, horn av Graue?
D:XV: 146 136 Ess-dur Flöjt, violin eller 2 violiner även tillskriven Carl Philipp Emanuel Bach, H 593
D:XV: 147 E-dur 2 violiner eller flöjt och violin av Schaffrath?
D:XV: 148 F-dur 2 violiner även tillskriven Carl Philipp Emanuel Bach (H 597),

Johann Christian Bach (JCB YB 40) och

Wilhelm Friedemann Bach (WFB A 58)

D:XV: 149 F-dur Oboe eller violin, cembalo även tillskriven Händel och Pfeiffer
D:XV: 150 73 G-dur Flöjt, violin även tillskriven Quantz, QV 2:Anh. 23
D:XV: 151 57 G-dur Violin, flöjt av August Kohne?
D:XV: 152 G-dur 2 flöjter eller violiner
D:XV: 153 72 G-dur Flöjt, violin av Georg Benda?
D:XV: 154 19 A-dur 2 violiner även tillskriven Johann Adolf Hasse och Johann Gottlieb Janitsch
D:XV: 155 12 A-dur 2 flöjter även tillskriven Piorelli och Bierel
D:XV: 156 128 B-dur Flöjt, violin ej bevarad, även tillskriven Benda
D:XV: 157 B-dur Flöjt eller cembalo, violin tillskriven C.H.Graun och Christian Gottfried Krause
D:XV: 158 B-dur Flöjt eller cembalo, violin tillskriven J.G.Graun, Kirbitz och Quanto
D:XV: 159 43 h-moll 2 violiner av Schaffrath?
D:XV: 160 h-moll 2 violiner eller flöjt, violin av Schaffrath?
6 A-dur 2 violiner anonymt verk
9 fiss-moll 2 violiner eller violin och flöjt/oboe av Janitsch
17 A-dur Flöjt, violin ej autentisk
26 D-dur 2 violiner eller flöjter ej autentisk
35 D-dur 2 violiner av Janitsch
41 D-dur 2 flöjter av Jakob Friedrich Kleinknecht
42 D-dur 2 flöjter eller violiner ej autentisk
47 D-dur 2 violiner av Telemann, TWV 42:D1. Har felaktigt även tillskrivits Fux (K 330)
76 e-moll 2 flöjter eller violiner ej autentisk
77 G-dur 2 flöjter eller violiner av Georg Czarth
91 a-moll 2 violiner av Janitsch
96 a-moll 2 violiner eller violin, oboe av Janitsch
98 C-dur Oboe d'amore, violin ej bevarad, ej autentisk
100 C-dur 2 flöjter eller violiner ej autentisk
102 a-moll 2 flöjter eller violiner ej autentisk
108 F-dur 2 flöjter anonymt verk
121 g-moll Violin, viola av Janitsch
126 g-moll 2 violiner av Händel (HWV 391). Även felaktigt tillskriven Janitsch
130 g-moll 2 violiner anonymt verk
B-dur 2 violiner eller flöjt, violin av Quantz (QV 2:42)

DuorRedigera

 • D:XVI:1 Duo för flöjter i D-dur (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
 • D:XVI:1 Duo för flöjter i D-dur (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
 • D:XVI:1 Duo för flöjter i e-moll (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
 • D:XVI:1 Duo för flöjter i e-moll (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
 • D:XVI:1 Duo för flöjter i G-dur (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
 • D:XVI:1 Duo för flöjter i G-dur (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
 • D:XVI:7 Duo för 2 flöjter, violiner eller fagotter i G-dur

SolosonaterRedigera

 • A:XVII:1 Gambasonat i C-dur
 • A:XVII:2 Violinsonat i D-dur
 • A:XVII:3 Violinsonat i D-dur
 • A:XVII:4 Violinsonat i E-dur
 • A:XVII:5 Violinsonat i F-dur
 • A:XVII:6 Violinsonat i g-moll
 • A:XVII:7 Violinsonat i G-dur
 • A:XVII:8 Violinsonat i A-dur
 • A:XVII:9 Violinsonat i A-dur
 • Av:XVII:10 Flöjtsonat i C-dur
 • Av:XVII:11 Flöjtsonat i C-dur
 • Av:XVII:12 Violinsonat i C-dur
 • Av:XVII:13 Violinsonat i C-dur
 • Av:XVII:14 Violinsonat i c-moll
 • Av:XVII:15 Violinsonat i c-moll
 • Av:XVII:16 Violinsonat i D-dur
 • Av:XVII:17 Violinsonat i D-dur
 • Av:XVII:18 Violinsonat i D-dur
 • Av:XVII:19 Flöjtsonat i D-dur
 • Av:XVII:20 Violinsonat i d-moll
 • Av:XVII:21 Violinsonat i Ess-dur
 • Av:XVII:22 Violinsonat i E-dur
 • Av:XVII:23 Violinsonat i E-dur
 • Av:XVII:24 Violinsonat i E-dur
 • Av:XVII:25 Violinsonat i E-dur (ej bevarad)
 • Av:XVII:26 Violinsonat i e-moll
 • Av:XVII:27 Violinsonat i e-moll
 • Av:XVII:28 Violinsonat i F-dur
 • Av:XVII:29 Violinsonat i F-dur
 • Av:XVII:30 Violinsonat i G-dur
 • Av:XVII:31 Violinsonat i G-dur
 • Av:XVII:32 Violinsonat i G-dur
 • Av:XVII:33 Violinsonat i G-dur
 • Av:XVII:34 Violinsonat i G-dur
 • Av:XVII:35 Violinsonat i G-dur
 • Av:XVII:36 Violinsonat i g-moll
 • Av:XVII:37 Violinsonat i g-moll
 • Av:XVII:38 Violinsonat i g-moll
 • Av:XVII:39 Violinsonat i g-moll (ej bevarad)
 • Av:XVII:40 Violinsonat i A-dur
 • Av:XVII:41 Violinsonat i A-dur
 • Av:XVII:42 Violinsonat i A-dur
 • Av:XVII:43 Violinsonat i A-dur (ej bevarad)
 • Av:XVII:44 Violinsonat i A-dur
 • Av:XVII:45 Violinsonat i A-dur
 • Av:XVII:46 Violinsonat i a-moll
 • Av:XVII:47 Violinsonat i a-moll
 • Av:XVII:48 Violinsonat i B-dur
 • Av:XVII:49 Violinsonat i B-dur
 • Av:XVII:50 Violinsonat i B-dur
 • Av:XVII:51 Violinsonat i B-dur
 • Av:XVII:52 Violinsonat i h-moll
 • B:XVII:53 Cellosonat i C-dur
 • B:XVII:54 Flöjtsonat i D-dur
 • B:XVII:55 Flöjtsonat i G-dur
 • B:XVII:56 Flöjtsonat i A-dur
 • C:XVII:57 Violinsonat i C-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:58 Violinsonat i C-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:59 Violinsonat i D-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:60 Violinsonat i D-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:61 Violinsonat i d-moll (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:62 Violinsonat i d-moll (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:63 Violinsonat i d-moll (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:64 Violinsonat i Ess-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:65 Violinsonat i Ess-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:66 Violinsonat i f-moll (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:67 Violinsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:68 Violinsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:69 Violinsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:70 Violinsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:71 Violinsonat i g-moll (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:72 Violinsonat i A-dur (av J.G.Graun?)
 • C:XVII:73 Violinsonat i a-moll (av J.G.Graun?)
 • Cv:XVII:74 Flöjtsonat i C-dur
 • Cv:XVII:75 Flöjtsonat i D-dur
 • Cv:XVII:76 Flöjtsonat i D-dur
 • Cv:XVII:77 Flöjtsonat i D-dur
 • Cv:XVII:78 Flöjtsonat i D-dur
 • Cv:XVII:79 Flöjtsonat i d-moll
 • Cv:XVII:80 Violinsonat i Ess-dur (av J.G.Graun?)
 • Cv:XVII:81 Violinsonat i F-dur (av J.G.Graun?)
 • Cv:XVII:82 Violinsonat i F-dur (av J.G.Graun?)
 • Cv:XVII:83 Flöjtsonat i G-dur
 • Cv:XVII:84 Flöjtsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
 • Cv:XVII:85 Violinsonat i G-dur
 • Cv:XVII:86 Violinsonat i B-dur (av J.G.Graun?)
 • D:XVII:87 Violinsonat i D-dur (tillskriven J.G.Graun och Franz Benda (Lee III-16))
 • D:XVII:88 Violinsonat i e-moll (tillskriven J.G.Graun och Franz Benda (Lee III-61))
 • D:XVII:89 Violinsonat i e-moll
 • D:XVII:90 Violinsonat i G-dur (även tillskriven Georg Czarth)
 • D:XVII:91 Violinsonat i h-moll

Två violinsonater i Ess-dur och G-dur samt en gambasonat i b-moll är av Franz Benda (Lee III-37, 83, 138)

Mindre instrumentalverkRedigera

för klaverinstrument i samtliga fall

 • C:XVIII:1 Allegro i F-dur
 • C:XVIII:2 Largo i F-dur
 • Cv:XVIII:3 Fantasia i C-dur
 • Cv:XVIII:4 Sonata i C-dur
 • Cv:XVIII:5 Murky i D-dur
 • Cv:XVIII:6 Sonata i d-moll
 • Cv:XVIII:7 Andante i Ess-dur
 • Cv:XVIII:8 Solo i G-dur
 • Cv:XVIII:9 Galanterie i G-dur
 • D:XVIII:10 Fuga i D-dur
 • D:XVIII:11 Gigue i b-moll

Ej autentiska är "La battaglia del re di Prussia" (även tillskriven Carl Philipp Emanuel Bach, H 386 och C.E.Bach); två marscher i D-dur; marsch i D-dur (av Händel, HWV 345); marsch i F-dur (av Händel, HWV 346)

Pedagogiska verkRedigera

Avskrifter av andra tonsättares verkRedigera

Uppräknas ej här

Vidare läsningRedigera

 • Henzel, Christoph (2006) (på tyska). Graun-Werkverzeichnis (GraunWV). Beeskow: Ortus. Libris 10456697. ISBN 978-3-937788-02-9 
 • Wendt, Matthias (1983) (på tyska). Die Trios der Brüder Johann Gottlieb und Carl Heinrich Graun. Bonn. Libris 449912 
 • Willer, Monika (1995) (på tyska). Die Konzertform der Brüder Carl Heinrich und Johann Gottlieb Graun. Frankfurt am Main: Lang. Libris 5429657. ISBN 3-631-47014-2 
 • Bebbington, Warren A (1986) (på engelska). The Symphony : Reference volume : contents of the set and collected thematic indices. New York: Garland. Libris 5797184. ISBN 0-8240-3860-6 
 • Mennicke, Carl (1906) (på tyska). Hasse und die Brüder Graun als Symphoniker. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Libris 2527967