Velum

duk som täcker nattvardskärl
För det anatomiska begreppet, se mjuka gommen. För molntypen, se velum (moln).

Velum (latin: velum calicis), kalkkläde, kalkduk, är den duk med vilken kalken och patenen täcks.

Kalkduk från Viby kyrka