Tipitaka, (pali, på sanskrit: tripiṭaka) "tre korgar" var det vanligaste sättet inom den tidiga buddhismen att organisera buddhismens läror på. Indelningen var:[1]

  • Vinaya-pitaka: "korgen av disciplin", här fanns bland annat munkar och nunnors levnadsregler och historier som beskrev varför reglerna blev insatta. Det fanns dock inte bara en vinaya-pitaka, utan flera olika som användes/används av olika buddhistiska inriktningar. Därför kunde innehållet variera beroende på version.[2]
  • Sutra-pitaka: sutrornas korg; innehöll tusentals texter som tillskrevs Buddha, samt texter vars innehåll Buddha sägs ha godkänt. Likt vinaya-pitaka fanns det flera olika versioner av denna skriftsamling.[3]
  • Abhidharma-pitaka: Utgjorde försök hos de tidiga buddhistiska inriktningarna att klargöra innebörden i sutrorna, samt att systematisera den buddhistiska läran.[4]
Hela palikanonen på thailändska. Palikanonen är den mest kompletta tripitakan som finns bevarad

De tidiga buddhistiska inriktningarna hade sina egna tripitakor; palikanonen som används inom theravada är den mest kompletta som finns kvar idag, men delar av andra tidiga inriktningars tripitakor finns bevarade inom den kinesiska och den tibetanska skriftkanonen.[1] Termen "tripitaka" har dock även använts för att referera till buddhistiska skriftkanoner som inte är strikt uppdelade som en tripitaka.[5]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Robert E. Buswell Jr., Donald S. Lopez Jr. (2014) uppslagsord: tripiṭaka
  2. ^ Robert E. Buswell Jr., Donald S. Lopez Jr. (2014) uppslagsord: vinayapiṭaka
  3. ^ Robert E. Buswell Jr., Donald S. Lopez Jr. (2014) uppslagsord: sūtrapiṭaka
  4. ^ Robert E. Buswell Jr., Donald S. Lopez Jr. (2014) uppslagsord: abhidharmapiṭaka
  5. ^ Gethin 1998 s. 40

LitteraturRedigera