Den här artikeln handlar om den heraldiska aspekten av vase. För andra betydelser, se Vase.

Vase (uttalas så att det rimmar på "klase")[1] har inom heraldiken bland annat förekommit i vapnet för den tidigare svenska och polska kungaätten Vasa, och har av den anledningen även sedan ätten utslocknade i Sverige ofta använts i statlig svensk symbolik. Vasaättens vapen ingår sedan 1818 återigen i Sveriges stora riksvapen. Vasen har använts som symbol även exempelvis av det statliga svenska fastighetsbolaget Vasakronan och av flera släkter, både adliga och ofrälse.

En vase som talande vapenbild i staden Vasas vapen.

Ordet vase avser ett knippe av ris eller grenar och var på fornsvenska vasi. Ordet förekommer i modern svenska i ord som risvase och stormvase.[1] Ordets etymologi bortom det är oklar men det har kopplats samman med latinets fasces, plural för fascis, som betyder "bunt" eller "knippa", även om denna koppling är omdiskuterad.[2] Att vapenbilden har kallats vase beror förmodligen på att man har förknippat den framför allt med stormvasar.[3]

Mark från 1592.

Huruvida symbolen i ätten Vasas vapen från början verkligen avsåg att avbilda en sådan vase är under ständig diskussion bland heraldiker och andra historiker. Medan den under sent 1500-tal och framåt ofta tog formen av en sädeskärve, visar de medeltida framställningarna av speciellt vasaättens vapensköld ett knippe av okänt slag och i ett fall något som möjligen kan tolkas som ett murankare. Att framställa en vase som en sädeskärve anses numera oriktigt.[4] Att den ofta har utformats som en sädeskärve har dock gjort att den som svensk symbol ibland har kallats för "vasakärven".

Vasakärvens starka symbolvärde bidrog till att den under 1930- och 1940-talet användes av fascistiska och nazistiska grupperingar, såsom bland annat Sven-Olov Lindholms parti Svensk socialistisk samling, de så kallade "lindholmarna",[5] men den användes vid samma tid också av demokratiska politiska organisationer såsom Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund, nuvarande Centerkvinnorna. Även Nationalsocialistisk front, verksam ca 1984-2008, använde vasakärven i sin partisymbol.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: vase
  2. ^ Svensk etymologisk ordbok (1922) Vase, sid:1100
  3. ^ Kungahuset: Riksvapnen och andra vapen Arkiverad 29 december 2015 hämtat från the Wayback Machine., läst den 12 februari 2015
  4. ^ Nationalencyklopedin, vol. 19 Uge-Vitru, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 1996, uppslagsordet "vase"
  5. ^ Sydsvenskan: "Här är Per Svenssons text som fick SAS att dra in en hel upplaga av sin tidning", 2014-12-07 Arkiverad 8 december 2014 hämtat från the Wayback Machine., läst 2014-12-07