Vasastil är en beteckning för den stil i svensk arkitektur och dekoration, som utmärkte perioden från 1520-talet till 1600-talets mitt, alltså Vasatiden. Stilen är påverkad av renässansen.

Inre borggården på Gripsholms slott, exempel på Vasastil.

De borgar och slottsanläggningar, som Gustav Vasa lät bygga på 1500-talets mitt karakteriseras av runda, utspringande hörntorn, mellan vilka bostadslängor reste sig kring en fyrkantig gård. I den kyrkliga arkitekturen dominerar den spetsbågiga konstruktionen både i valv och fönster ända till in på 1600-talet. Sankt Jacobs kyrka i Stockholm är ett typiskt exempel på vasastilen. I interiören framträdde vasastilen redan strax efter 1500-talets mitt med fullt utpräglade renässansformer, exempelvis Kalmar slott, Örebro slott, Vadstena slott och Gripsholms slott.

Vasastilen fick en pånyttfödelse kring sekelskiftet 1900. Exempel härför är Villa Lagercrantz, Djursholm (1905-1910) och Stockholms rådhus (1908-1915).

Se ävenRedigera

KällorRedigera