Denna artikel beskriver vägmärken som varnar för djur. Enligt FN:s Konvention om vägmärken och signaler kan valfritt djur förekomma, det djur som är farligt på platsen. Dessa vägmärken varnar för att det finns djur i omgivningarna och att trafikanterna bör vara försiktiga. Det vanligaste orsaken till faran är att djur som är stora och tunga finns i området, och att krocka med ett sådant djur är farligt. I en del länder finns varning för mindre djur där man vill skydda djuren från kollision. Några djur såsom isbjörnar, lejon och elefanter kan ha farligt beteende.

Varningmärke med ko.

Hästmärket finns med och utan ryttare, och avser korsande ridväg. Det utan ryttare avser oftast korsande travträningsväg. Lösa hästar och kor måste vara inhägnade och märkena avser bara vägar där kor och hästar tar sig mellan inhägnader. Särskilt att krocka med en älg kan vara förödande. De kan väga 800 kg och har oftast så långa ben att de brukar hamna i vindrutan vid en kollision.

 
Varning för hjort eller rådjur.

Som exempel i FN:s konvention avbildas hjortdjur och ko, och dessa finns i de flesta av Europas länder. Hjortmärket är ett vanligt märke i Europa. Märket med häst och ryttare finns i vissa länder i Europa, men inte i FN-konventionen. Udda djur på officiella varningsmärken i Europa är apa i Gibraltar och isbjörnSvalbard. I många länder finns inte några andra djurskyltar än hjort och ko, även om man ibland varnar för andra djur. Då används ändå hjort, ko, eller "annan fara". Se uttervarningsbilden ovan. På till exempel Fuerteventura finns inga hjortar, men dock många sådana varningsskyltar. De varnar egentligen för getter som det finns många av där. Ibland används djur som inte finns på den officiella listan på skyltar efter behov, antingen halvofficiellt av ett vägverk efter behov, eller helt inofficiellt på privata vägar. Vid ett tillfälle användes till exempel halvofficiellt älgskyltar i Danmark när en älg simmat över från Sverige.

Sverige

redigera
 
Varning för älg.

I Sverige förekommer älg, ren, hjortdjur, kor, får, hästar och vildsvin ([1]) på officiella vägmärken. Älgmärket fick sitt nuvarande utseende i samband med högertrafikomläggningen, då den tidigare älgen från vänster ersattes med en älg från höger. Märket betyder "Varning för djur", inte bara för älg. Den har blivit en symbol för Sverige för många turister.

I Sverige förekommer utöver dessa, varningsmärken för grodor, ankor (varierande utformning), katter mm. Dessa saknar stöd i lag och är inte meddelade av Transportstyrelsen [1].

Estland och Ryssland

redigera
   
Ryska skyltar.

Här finns varningsskyltar för älg[2], ko och hjortdjur.

Finland

redigera

I Finland används älg och ren på officiella märken. Däremot är hjortdjur inte officiellt eftersom rådjur inte är vanliga.

 
Irländsk hjort.

Irland har som enda land i Europa ruterformade varningsskyltar inspirerade av USA. Det finns häst med ryttare, ko, får och hjort.

Island har kor, får och renar på skyltar, men inte hjortar eller älgar.

Nederländerna

redigera

Nederländerna är ett tätbefolkat land som inte har lika mycket orörd natur som de flesta andra länder har. Därför är varningsskyltar för djur mindre vanliga i Nederländerna. Det finns vanligtvis en skylt med en ko som varnar för tama djur och en skylt med ett rådjur som varnar för vilt. Skylten för tama djur är något vanligare än viltskylten i Nederländerna då mycket land är uppodlad där.

 
Varning för isbjörn.

Älg, ren, hjortdjur, kor och får finns enligt den officiella norska listan. Mer lokal är isbjörnSvalbard.

Storbritannien

redigera

I Storbritannien finns skyltar med kor, hästar, får, hjortdjur liksom även ankor och grodor. Det finns både en variant för lösa hästar och en för hästar med ryttare. Hästen med ryttare går medan skylten med lösa hästar springer. Hjorten har en ovanligt vacker krona där, jämfört vad som är brukligt. Eftersom Storbritannien har vänstertrafik är skyltarna spegelvända mot vad som annars finns i länder med högertrafik. I övrigt håller brittiska skyltar europeisk standard.

Tyskland

redigera
 
Tysk varning för utterpassage.

I Tyskland förekommer hjortdjur och kor på officiella vägmärken. Även andra djur varnas i Tyskland efter behov. Bland annat finns hästar, får men även mer udda varianter förekommer vid en del platser. Rådjursmärket är mycket likt det svenska förutom att bakgrunden är vit i Tyskland och gul i Sverige. En speciell sak för Tyskland är att om det placeras djurskyltar på båda sidor om vägen är alltid det som sitter på vänster sida spegelvänt. Det innebär att de alltid sätter upp djurskyltar så att de avbildas så att djuren går ut mot vägen. Detta för att ge en bättre pedagogisk effekt för trafikanterna.

Övriga världen

redigera

I norra Afrika och arabiska länder finns varningsmärken för kameler. I Afrika och Thailand finns varning för elefanter. I USA och Kanada finns bland annat älgar. I Australien finns varning för känguruer och wombats och på Nya Zeeland för Kiwifåglar. I en del fall inklusive det sistnämnda är det djuret snarare än trafikanter som behöver skyddas.

Referenser

redigera

Se även

redigera

Externa länkar

redigera