Vaarlahti leder hit. Fartyget med detta namn hittas på Vaarlahti (transportfartyg, 1980)

Varlax (va:r-) är en by på Emsalö i Borgå stad, Nyland., fi. även Vaarlahti.

I Varlax finns Emsalö kapell. På Varlaxudden finns en lots- och väderstation.