Variation är ett viktigt begrepp inom kvalitetsteknik där insikten om att variation förekommer i alla typer av processer under 1900-talet lett stora förbättringar i produktionsprocesser. I en tillverkningsprocess kan det handla om till exempel spel i lager och styrningar eller varierande temperatur och fuktighet. Även mätsystem har variation.

Variation är en källa till bristande kvalitet, och måste därför kartläggas, övervakas och om möjligt reduceras. Variationen i tillverkningsprocesser hanteras vanligen med statistisk processkontroll, SPC. Variationen i mätsystem hanteras vanligen med mätsystemanalys, MSA, eller beräkningar av mätosäkerhet.

Normalfördelning gäller för en stor del av förekommande variation i produktionsprocesser och mätsystem. All variation är dock inte normalfördelad, se sannolikhetsfördelning.