Öppna huvudmenyn

Vargens dotter är en berättelse av Carl Jonas Love Almqvist. Den ingår i band II av den så kallade duodesupplagan av Törnrosens bok, vilket utkom1833, samt band I av imperialoktavupplagan, 1839. På titelbladet anges den svårtydda genrebeteckningen ”Clair-obscur ur Närvarande Tid”, men huvuddelen utgörs av ett versepos på orimmad knittel. Enligt den ramberättelse som introducerar eposet är det en visa som berättaren, Richard Furumo hört sjungas till tonerna av nyckelharpa.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Tryckta källorRedigera