Vampire: The Masquerade

Vampire: The Masquerade är ett rollspel som handlar om vampyrer i en gothinspirerad, genomrutten och girig värld där vampyrerna lever sida vid sida med, eller i många fall styr, människor utan att upptäckas. Rollspelet är utgivet av White Wolf publishing. Spelet är till stor del politiskt inriktat, med vissa element av skräck.

Rollspelet har givits ut i tre olika versioner: First Edition, Second Edition och Third Edition. Denna artikel behandlar den tredje versionen.

Vampyrerna delar upp sig i olika klaner, baserade på vem deras anfader eller anmoder var i biblisk tid. Kain/Caine är den första vampyren i Vampire: The Masquerade och räknas som första generation. Kain/Caine är också Adams son i den bibliska tron. Det var Kain/Caine som dräpte sin egen bror Abel. Vampyrerna förenar sig även i olika "sekter".

De tretton klanerna i Vampire: The Masquerade.
Klan Anfader Sekt
Assamite Haqim Oberoende
Brujah Brujah/Troile Camarilla och Sabbat
Followers of Set Set eller Typhon Oberoende och Sabbat
Gangrel Ennoia Oberoende (ursprungligen Camarilla)
Giovanni Augustus Giovanni Oberoende
Lasombra Lasombra/Lambech/Laodice/Lucien Sabbat (och Camarilla)
Malkavian Malkav Camarilla och Sabbat
Nosferatu Absimilliard Camarilla och Sabbat
Ravnos Ravanna Oberoende
Toreador Arikel eller Ishtar Camarilla och Sabbat
Tremere Tremere Camarilla
Tzimisce Tzimisce Sabbat
Ventrue Veddhartha Camarilla och Sabbat

White Wolf har givit ut många böcker till Vampire: The Masquerade. Därav några böcker som enbart berättar om vissa städer, till exempel New York by night och Cairo by night. Det har även givits ut Clanbooks/Klanböcker, där de olika klanerna beskrivs mer ingående.