Öppna huvudmenyn

Valberedning, inom vissa organisationer kallad nomineringskommitté, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation (såsom ett bolag, ett politiskt parti eller en förening) vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och om de har mandat jämföra deras kompetens och att om lämpligt förorda något alternativ.

Presentation av ett färdigt alternativ bör endast ske på mandat av organisationen eftersom detta annars kan ses som valberedningens eller sittande styrelses undvikande av demokratiskt val till varje post och att misstanke om korruption då kan komma ifråga. Valet sker av organisationen i form av till exempel ett årsmöte eller stämma.

Valberedningens roll regleras ofta i stadgarna för den organisation som den företräder. Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom en ny valberedning (eftersom det inte är föreningsmässigt lämpligt att föreslå sig själv).

Innehåll

Riksdagens valberedningRedigera

Sveriges riksdags valberedning utses av riksdagen. Det är ett organ som bereder de val som äger rum i kammaren. Den bereder inte val av riksföreståndare, talman, kammarsekreterare, justitieombudsman eller riksrevisor.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera