Riksrevisor

svensk ämbetstitel

Riksrevisor är en svensk ämbetstitel för de tre personer som leder Riksrevisionen.

Margareta Åberg, riksrevisor med administrativt ansvar, 2014-2017.

Riksrevisionen har tre av Sveriges riksdag var för sig valda riksrevisorer, vilka tillsammans leder verksamheten. Var och en väljer objekt för den granskning som sker under dennes ledning. En av dem har av riksdagen också utsetts till riksrevisor med administrativt ansvar och därmed ansvara för myndighetens administrativa ledning. Riksdagens beslut om utseende av riksrevisor bereds av konstitutionsutskottet. En riksrevisor utses för en mandatperiod av sju år utan möjlighet till omval. En riksrevisor kan endast skiljas från uppdraget i förtid av riksdagen, och endast på egen begäran, om hon eller han inte längre fyller vissa formella krav, eller på grund av allvarlig försummelse.

Riksrevisorernas rapporterRedigera

Var och en av riksrevisorerna får lämna redogörelser till riksdagen avseende revisionsberättelserna över årsredovisningen för staten, Sveriges riksbank och Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. Var och en lämnar också till riksdagen granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen, medan riksrevisorerna tillsammans avger en årlig rapport för hela verksamheten. Rapporterna görs tillgängliga för riksdagsledamöterna, varefter de anmäls vid ett sammanträde med riksdagens kammare.

Riksrevisorer från 24 september 2018Redigera

Tidigare riksrevisorerRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera