Vaholms bro över Tidan i Västergötland.

Vaholms bro är en övertäckt träbro över ån Tidan i Vaholm i Västergötland. Bron finns angiven på en karta från 1877 och byggdes troligen mellan 1830 och 1880[1] Den har två spann på sammanlagt 34 meter och är en hängverksbro. Huvudreglarna är av rundvirke. På huvudreglarna står spännstolpar av trä med smidda hängjärn, vilka bär upp brobanan. Bropelaren i mitten och de bägge landfästena är uppförda i huggen och kallmurad sten.

Bron är sannolikt Sveriges enda övertäckta bro.[2] Brohuset är rest i en enkel stolpverkskonstruktion och är fristående från brokonstruktionen. Det är klätt med faluröd locklistpanel och taket är täckt av tjärade stickspån. Vaholms bro ligger på gården Vaholm nära samhället Tidan. Den har alltid varit i privat ägo och är uppförd i syfte att sammanbinda gårdens ägor på ömse sidor av Tidan.

Bron renoverades 1992 efter att ha varit i allvarligt förfall och stängts av för biltrafik. Vid renoveringen byttes stora delar av brons bärverk ut och brohus ut. Bron blev byggnadsminnesförklarad 2010.[3]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Uppgift lämnad av byggnadsantikvarien Thomas Carlquist på Västergötlands museum i Skara i broschyr om Vaholms bro år 2010, återgiven i notis publicerad i Dagens Nyheter Kultur 10 juli 2013, sidan 16
  2. ^ Dagens Nyheter Kultur 10 juli 2013, sidan 16
  3. ^ Björkman Eva antikvarie, Emanuelsson Lena, Overland Viveka, red (2016). Hus, människor, minnen. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund, 0280-4174 ; nr 93. Göteborg: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. sid. 133. Libris länk. ISBN 9789176862742 

Externa länkarRedigera