VHF omnidirectional range

(Omdirigerad från VOR)

'VHF omnidirectional range (VOR) är ett radionavigeringssystem för flygtrafik. VOR arbetar på frekvenser mellan 108,000 och 117,975 MHz (VHF).

En VOR-indikator
En VOR-sändare

Systemet bygger på VOR-radiosändare med kända positioner på marken som tillsammans med en mottagare i luftfartyget gör att man kan bestämma på vilken radial man befinner sig relativt sändaren.

Radialen visar i vilken riktning från sändaren ett luftfartyg befinner sig på en 360-gradig skala. 360-gradersreferensen är magnetisk nord. Piloten kan välja om mottagaren skall visa riktningen från VOR:en till luftfartyget (från, FR) eller den motsatta riktningen (till, TO), det vill säga riktningen från luftfartyget till VOR-sändaren, en skillnad på 180 grader. VOR:en ger däremot ingen information om i vilken riktning luftfartyget flyger, det vill säga kursen.

Var 10:e sekund eller oftare sänder en VOR ut en morsesignal med tre bokstäver som identifierar fyren.

Avståndet till sändaren kan inte bestämmas med enbart VOR-mottagaren utan denna måste då kompletteras med DME/TACAN eller en bäring till ytterligare en navigeringsfyr.

Ofta slutar VOR frekvenser på ett jämnt tal. Ex. Dunker VOR 116,80 MHz. På motsvarande sätt har ILS ofta en frekvens som slutar på ett udda tal.