'VHF omnidirectional range (VOR) är ett radionavigeringssystem för flygtrafik. VOR arbetar på frekvenser mellan 108,000 och 117,975 MHz (VHF).

En VOR-indikator
En VOR-sändare

Systemet bygger på VOR-radiosändare med kända positioner på marken som tillsammans med en mottagare i luftfartyget gör att man kan bestämma på vilken radial man befinner sig relativt sändaren.

Radialen visar i vilken riktning från sändaren ett luftfartyg befinner sig på en 360-gradig skala. 360-gradersreferensen är magnetisk nord. Piloten kan välja om mottagaren skall visa riktningen från VOR:en till luftfartyget (från, FR) eller den motsatta riktningen (till, TO), det vill säga riktningen från luftfartyget till VOR-sändaren, en skillnad på 180 grader. VOR:en ger däremot ingen information om i vilken riktning luftfartyget flyger, det vill säga kursen.

Var 10:e sekund eller oftare sänder en VOR ut en morsesignal med tre bokstäver som identifierar fyren.

Avståndet till sändaren kan inte bestämmas med enbart VOR-mottagaren utan denna måste då kompletteras med DME/TACAN eller en bäring till ytterligare en navigeringsfyr.

Ofta slutar VOR-frekvenser på ett jämnt tal. Ex. Dunker VOR sänder på 116,80 MHz, med morsesignalen DKR. På motsvarande sätt har instrumentlandningssystemet ILS ofta en frekvens som slutar på ett udda tal.