Vårdval

rätt att välja vårdgivare, både privata och offentligt ägda

Vårdval är en lagreglerad rättighet i Sverige som tillåter patienter att välja mellan olika konkurrerande vårdenheter. Det genomfördes för att konkurrensutsätta offentlig hälso- och sjukvård genom att tillåta andra, ej offentligt ägda, vårdgivare att bedriva sjukvård. Vårdval har framför allt införts inom den öppna sjukvården i primärvården, till exempel för vårdcentraler[1] och barnavårdscentraler (BVC)[2].

Införande av vårdval stödjer sig på stiftandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV), som trädde i kraft 2009[3] och förändringar i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som trädde i kraft 2010[4]. Redan innan det 2010 blev obligatoriskt för landstingen att upprätta vårdvalssystem så hade ett flertal regioner/landsting infört vårdval, där Region Halland den 1 januari 2007 var först[5].

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Hälsoval Västerbotten”. www.regionvasterbotten.se. https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/halsoval-vasterbotten. Läst 11 februari 2020. 
  2. ^ Anell, Anders (2016). Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av hälsoval Skåne. Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) 
  3. ^ Primärvårdens styrning : efter behov eller förfrågan?.. Riksrevisionen. 2014. ISBN 978-91-7086-358-5. OCLC 941151319. https://www.worldcat.org/oclc/941151319. Läst 11 februari 2020 
  4. ^ Prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården 
  5. ^ Paulsson, Gert (2013). Organisation och styrning av vårdval i primärvården. Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU)