Västra Grekland är en av Greklands tretton regioner. Regionen uppdelas i de tre prefekturerna Achaia, Aitolien och Akarnanien samt Elis.

Lägeskarta.