Västfrankiska riket, var ett historiskt rike, bildat cirka 843, som omfattade ungefär det område som utgör dagens Frankrike.

Västfrankiska riket
Regnum Francorum Occidentalium (Latin)

843987


Västfrankiska riket 843
Västfrankiska riket 843
Västfrankiska riket 843
Huvudstad
Språk Latin (liturgiskt; officiellt);
(vanliga:-) Gammalfranska, Gammaloccitanska, med mera.
Religion Romersk-katolsk kristendom
Statsskick Arvkungadöme
Bildades 843


Upphörde 3 juli 987


Valuta Solidus
Triens
Denarius
Pfennig
Idag del av Andorra Andorra
Belgien Belgien
Frankrike Frankrike
Nederländerna Nederländerna
Spanien Spanien
Historisk karta över de karolingiska rikena efter delningen i Verdun år 843
Historisk karta över de karolingiska rikena med det västfrankiska riket år 888

Frankerriket har sin upprinnelse i de frankiska stammarnas landområde, och blev en tydligare statsbildning under den merovingska dynastin. Ett par århundraden utvidgade Karl den store riket avsevärt. Tre av hans sonsöner delade i fördraget i Verdun 843 riket mellan sig, varvid tre riken uppstod: det västfrankiska, det östfrankiska och det mellanfrankiska (sedermera uppdelat mellan Lotharingia, Burgund och Italien). Detta fördrag ersattes år 870 av fördraget i Meerssen. Det västfrankiska riket styrdes därefter av karolingerna till och med Ludvig lättingen som fick lämna tronen till Hugo Capet som blev stamfader till den capetingska ätten. Det västfrankiska riket börjar under de närmaste århundradena att betraktas som Frankrike.