Värmevatten är vatten som används som värmemedium i vattenledningar, som en del av ett värmesystem. Det bör skiljas från tappvarmvatten som är avsett för konsumtion.

Värmevattenledningar i en källare.

Värmevatten kan bland annat användas i radiatorer.