Värmeproduktion är en process där energi i någon form omvandlas till värmeenergi.

Omvandlingsprocesser redigera

Rörelseenergi kan omvandlas till värmeenergi genom friktion.

Kemisk energi kan omvandlas till värmeenergi genom förbränning, och därigenom frigöra den potentiella energi som finns lagrad i det ämne som förbränns.

Avsiktlig eller oavsiktlig redigera

Värmeproduktion kan vara avsiktlig, som i fall då man avser att värma hem (genom ett fjärrvärmenät från till exempel kraftvärmeverk eller värmeverk).[1]

Värmeproduktion kan också vara en oavsiktlig biprodukt och förlust, till exempel i en motor vars primära syfte är att omvandla energi till rörelse.

Se även redigera

Referenser redigera