Det var Lord Kelvin som utvecklade idén om värmedöden 1852

Värmedöden (även känd som Entropins maximum) är ett hypotetiskt tillstånd i teorierna om universums framtid som inträffar efter Big Chill. Alla temperaturskillnader i universum skall då ha jämnats ut.

Vidare läsningRedigera