Värdeomdöme är ett filosofiskt begrepp som används inom bland annat värdeteori eller metaetik.

Ett synonymt begrepp inom stilistiken är värdeladdade ord, och inom argumentationsanalys används begreppet normativ definition.