Värdemynt

mynt där metallen anses motsvara värdet på myntet

Värdemynt är mynt där metallen anses motsvara värdet på myntet, dvs myntet skall innehålla metall till det värde som står stämplat på myntet. Motsatsen är fiatpengar. Jämför med skiljemynt.

Se även

redigera