Väntsalsbyggnaden i Degerby ritades av arkitekten Lars Sonck och byggdes år 1903. Den saknar sin motsvarighet på Åland men visar släktskap med andra av Sonck ritade jugendbyggnader. På 1980-talet hotades byggnaden av hamnutvidgningsplaner men har bevarats och restaurerats.