Utvecklingsteori (samhällsvetenskap)

Utvecklingsteori är en samling teorier om samhällens ekonomiska och sociala utveckling.

Några av de viktiga tankeskolorna är moderniseringsteorin och beroendeteorin.

Se ävenRedigera