Uthal är en mekanism på ett segel som gör det möjligt att reglera seglets form utmed bommen, och nedre delen av seglet. Ett löst uthal används i skvalpig sjö och lite vind. Ett sträckt uthal används i mycket vind och/eller platt vatten.

1. bom
2. mast
3. segel
4. skothorn
5. halshorn
6. cunningham
7. bombeslag
9. uthal
10. storskot
11. halstalja
12. kicktalja
13. block