Skot

tovverket på en segelbåt som används för att justera vinkeln på ett segel i förhållande till segelbåtens längdaxel

Skot är en lina fäst i seglets skothorn (det aktra nedre hörnet av seglet), på råsegel i dess båda nedre hörn, med vilket man reglerar seglets ställning i förhållande till vinden. På råsegel används också brassar för samma ändamål. Brassarna är i motsats till skoten fästa i rårna.

Skoten benämns efter vilket segel de sitter på, till exempel fockskot och storskot.

Vid bidevind anhalas seglet med skotet nära centerlinjen, vilket kallas att skota seglet, medan seglet i akterlig vind släpps ut åt sidan.

Källor redigera

Skot i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)