Utglesning

process där ett stadsområde växer med glesa småhusområden med lågt exploateringstal och därmed lägre befolkningstäthet

Utglesning (eng. urban sprawl) är en process där ett stadsområde växer med glesa småhusområden med lågt exploateringstal och därmed lägre befolkningstäthet. Utglesning ökar restider och trafikmängd.

Villaområden i San José, Kalifornien.

Motsatsen är förtätning.